Showing: 1 - 4 of 4 RESULTS

#Saveหาดม่วงงาม “โปรดฟังเสียงเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเรา”

หนึ่งในหัวข้อที่ถูกหยิบยกขึ้นพูดถึงในชั้นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คือการตั้งคำถาม ว่า ผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนโครงสร้างแข็งเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ชี้ว่านอกจากจะไม่สามารถยับยั้งความเสียหายต่อชายฝั่งแล้วกลับยิ่งทำให้เกิดการกัดเซาะต่อเนื่องไม่รู้จบ สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินรวมกันหลายหมื่นล้านบาท สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทักท้วงถึงการใช้งบประมาณว่าคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ การกัดเซาะชายฝั่งสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของการเติมแทนที่เม็ดทรายที่ถูกกัดเซาะบริเวณดังกล่าว …

คลองเตย มี ‘รอยยิ้ม’ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

เช้าวันเสาร์ บรรยากาศท้องฟ้าสดใส มองเห็นเมฆปุยขาวก้อนเล็ก ก้อนใหญ่ สลับกันไปบนท้องฟ้า ความแรงของลมกำลังปะทะใบหน้าขณะกำลังขับมอเตอร์ไซต์ไปที่ใดสักแห่ง ไม่ห่างจากย่านรามคำแหงนัก วันนี้การจราจรในกรุงเทพฯ ดูผิดปกติ เพราะคล้ายกับว่ารถจะบางตา …

ปิดป่า! จับคนขัง! ไม่ใช่ทางแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน

ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เป็นปัญหาร่วมของทุกคนทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนและ ภาคประชาสังคมในพื้นที่ ไม่ใช่ปัญหาของภาครัฐที่เป็นคนจัดการทั้งหมด รัฐควรใช้หลักการให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพากัน ต้องให้สิทธิกับประชาชนในพื้นที่อนุรักษ์ ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ …