Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

ชาวบ้านจังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู ถูกจำกัดสิทธิ์! การมีส่วนร่วมตัดสินใจ-ตรวจสอบ เหมืองโพแทช-เหมืองหิน

อุดรธานี, 1 กรกฏาคม 2563 – วันนี้ เวลา 09.00 น. กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี …