Showing: 1 - 6 of 6 RESULTS

นิวัตร์ โฮ้เต้กิ้ม: เรื่องเล่าภูมินิเวศ จากตาปี สู่ “อ่าวบ้านดอน” มีความอุดมทรัพยากร อุดมวิถี อุดมชีวิต ตั้งแต่โบราณกาล

ความแปลกแตกต่างอย่างหนึ่งของแม่น้ำตาปีที่บ้านผม คือแทนที่จะไหลลงมาจากทิศเหนือไปทางทิศใต้อย่างทางภาคกลาง แม่น้ำตาปีกลับไหลมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งอยู่ทางใต้ ทวนขึ้นทางเหนือไปลงที่ปากแม่น้ำในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (รู้สึกว่าที่จังหวัดอื่นในภาคใต้ก็มีแม่น้ำไหลแบบนี้ด้วยนะครับ) ปากแม่น้ำตาปีในปัจจุบัน ที่อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่เดิมอาจจะเป็นแค่ช่องเล็ก ๆหรืออาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้คือด้านหนึ่งเป็นแผ่นดินที่สูง …

จดหมายจากนายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย ถึงอธิบดีกรมประมง ห่วงข้อเสนอประกาศพื้นที่อนุญาตเพาะเลี้ยงหอยแครงอ่าวบ้านดอนในพื้นที่สมบูรณ์

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 กลุ่มแพร่และประชาสัมพันธ์ของ กรมประมง ได้เผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เรื่อง “กรมประมง ปูแนวทางการบริหารจัดทรัพยากร …

‘ปัญหาอ่าวบ้านดอน’ นักวิชาการ เครือข่ายภาคประชาชน แนะ! ควรแก้เชิงโครงสร้างอย่างมีส่วนร่วม และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

จากความขัดแย้งในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฏ์ธานี ซึ่งเป็นความขัดแย้งจาก การแย่งยึดทรัพยากร เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ นโยบายรัฐ กฎหมาย และการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ใน รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย ที่สร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงและใช้ทรัพยากร …

ประมงพื้นบ้านอ่าวบ้านดอน โต้ “ไม่ใช่โจร” ปม ขโมยหอยหนุ่มเจ็ตสกี

วันที่ 12 มิถุนยาน 2563 เครือข่ายประมงพื้นบ้าน อ่าวบ้านดอน จังหวัดสราษฏ์ธานี เผยแพร่จดหมายเปิดผนึก เพื่อสื่อสารกับสังคมจากกรณีที่นายสันติ นวลเสน …

ศึกชิงหอย(แครง) อ่าวบ้านดอน มาถึงจุดนี้ได้อย่างไร?

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 กลุ่มชาวบ้านกว่า 300 คน ล้อมรถตำรวจที่กรรโชกทรัพย์ชาวบ้านเพื่อแลกกับการดำเนินคดี โดยอ้างว่ามีการจับหอยผิดกฎหมาย แต่เมื่อพิสูจน์แล้วกลับพบว่าไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด …