Showing: 1 - 6 of 6 RESULTS

กะเหรี่ยงป่าผาก สุพรรณบุรี ร้อง รมว. ทรัพยากรฯ เร่งแก้ปัญหาที่ดินทำกิน แนะดันกฎหมายคุ้มครองชาติพันธุ์สอดคล้องวิถีชุมชน

สุพรรณบุรี, 12 ธันวาคม 2563 – ชาวกะเหรี่ยงโผล่วบ้านป่าผาก ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม …

‘มลพิษห้วยคลิตี้’ กับความยุติธรรมสิ่งแวดล้อมที่เชื่องช้า

จากมหากาพย์ปัญหาลำน้ำสาธารณะปนเปื้อนสารตะกั่วและสารพิษจากเหมืองแร่ในชุมชนคลิตี้ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์อย่างรุนแรง สู่การพึ่งพากระบวนการยุติธรรม ซึ่งก็ใช้เวลายาวนานถึง 14 ปี ตลอดจนถึงกระบวนการพื้นฟูตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ใช้เวลายาวนานถึง …

‘โฉนดชุมชน’ กับสิทธิอันชอบธรรมในการจัดการที่ดินที่ถูกพรากจากประชาชนซ้ำแล้วซ้ำเล่า (1)

สืบเนื่องมาจากเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ชี้แจงแทนนายกรัฐมนตรี ต่อนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย …

นักวิชาการรัฐศาสตร์ ชม. สวนกลับ! กรมป่าไม้ ผลิตซ้ำ! หวังผูกขาดการจัดการทรัพยากร

จากกรณีที่เพจ “กรมป่าไม้” ได้มีการโพสข้อความทำนองการผลิตซ้ำ เพื่อสร้างมวลชนและแนวร่วมจากชนชั้นกลางเพื่อหนุนอำนาจของกรมป่าไม้ หรือของรัฐ ในการควบคุมและจัดการทรัพยากรอย่างมีความชอบธรรม และได้เผยแพร่ภาพการตัดโค่นและเผาต้นไม้ในพื้นที่เกษตรกรรมบนพื้นที่สูงทางภาคเหนือ เมื่อวันที่ 23 เมษายน …

#ยืนตรงไร่หมุนเวียน: การเดินทางของแฮชแท็กท้าชวนสร้างพื้นที่เรียนรู้ท่ามกลางกระแสแพะรับบาปในปัญหาไฟป่า

“ผิดที่กะเหรี่ยงอีกแล้วหรือ ?” เสียงบ่นปนรอยยิ้มของชายกะเหรี่ยงคนหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยกันขณะเตรียมแนวกันไฟของชุมชนแห่งหนึ่งแถบเทือกป่าทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ผู้คนในเมืองเชียงใหม่เริ่มเผชิญผลกระทบจากมลพิษทางอากาศที่ต่างพากันจับจ้องมาตรวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 กันเป็นรายนาทีและเริ่มตามมาด้วยกระแสการชี้นิ้วมองหาใครสักคนที่เหมาะจะเป็นสาเหตุความทุกข์ระดมดังกล่าวและเป็นกลุ่มคนที่ถูกทำให้ด้อยอำนาจทางสังคมมากพอต่อการติดป้ายมอบข้อหาอย่างเหมารวม ราวกับว่าดินแดนแห่งนี้ยังไม่ได้วิวัฒน์ตัวเองจากโลกเดิมไปสู่โลกของแสงสว่างทางปัญญาอันใดเลย ยุคที่เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ ทำให้ได้เห็นความรุนแรงของสถานการณ์ไฟป่าฤดูนี้อย่างคาหูคาตา …

ปิดป่า! จับคนขัง! ไม่ใช่ทางแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน

ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เป็นปัญหาร่วมของทุกคนทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนและ ภาคประชาสังคมในพื้นที่ ไม่ใช่ปัญหาของภาครัฐที่เป็นคนจัดการทั้งหมด รัฐควรใช้หลักการให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพากัน ต้องให้สิทธิกับประชาชนในพื้นที่อนุรักษ์ ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ …