Showing: 1 - 6 of 6 RESULTS

11 ปี กับการเรียกร้องให้รัฐแก้ไขปัญหาผลกระทบจาก ‘เขื่อนลุ่มน้ำชีตอนล่าง’

เป็นระยะเวลากว่า 11 ปีที่เครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้ำชีตอนล่าง จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินนโยบายโครงการโขง ชี มูลเดิม โดยการสร้างเขื่อนกั้นน้ำชี โดยเฉพาะเขื่อนร้อยเอ็ด …

การชุมนุมของชาวจะนะชี้ให้เห็นอะไรได้บ้าง? ในการเรียกร้องประชาธิปไตยและการปฏิรูปสังคม | ดร.เลิศชาย ศิริชัย

“ในแง่ที่การแบ่งผลประโยชน์กันระหว่างฝ่ายการเมือง ฝ่ายข้าราชการประจำ และฝ่ายนายทุน มีความลงตัวและกระจายสู่ระดับต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ความอุปถัมภ์ค้ำจุนกันจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุ่ม แต่ได้แผ่ซ่านกลายเป็นโครงสร้างอำนาจและโครงสร้างการพัฒนาของรัฐ เราจึงเห็นความลงรอยกันไปหมดเมื่อพิจารณาจากส่วนของอำนาจต่าง ๆ …

กลุ่มรักษ์โตนสะตอ ยื่นหนังสือกมธ.งบประมาณฯ จี้ ตัดงบฯ เขื่อนเหมืองตะกั่ว จ.พัทลุง ด้านที่ประชุมเตรียมลงมติวันที่ 27 ส.ค.นี้

กรุงเทพมหานคร, 24 สิงหาคม 2563 – วันนี้ เวลาประมาณ 12.50 น. ที่อาคารรัฐสภา …

2 ทศวรรษ พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ กฎหมายแม่บททรัพยากรน้ำของประเทศ (ตอนที่ 1)

จากความแปรผันทางการเมืองไม่รู้จบของประเทศนี้ การจัดการทรัพยากรน้ำยังคงเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงให้แพร่หลายมากที่สุดเท่าที่จะหาทางออกร่วมกันได้ เนื่องจากที่ผ่านมาความไร้เสถียรภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ใครได้อะไร ใครเสียอะไร ภาพที่ปรากฏย่อมเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาคนทั้งประเทศ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ ก็คลอดออกมาได้ในปลายปี 2561 …

กมธ.การเมืองและการมีส่วนร่วมฯ ชี้ ศอ.บต. ผิดรัฐธรรมนูญ ม.58 เตรียม จี้ นายกฯ ทบทวนมติ ครม.นิคมอุตสาหกรรมจะนะ

กรุงเทพมหานคร, 23 กรกฏาคม 2563 – วานนี้ (22 ก.ค.) คณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน …

เปิด 4 เหตุผลที่รัฐต้องยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อและกฎหมายปกติมาควบคุมโควิดก็เพียงพอ กับ ส.รัตนมณี พลกล้า

“มันกลายเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องการควบคุมโรคแต่เป็นการควบคุมสิทธิเสรีภาพของประชาชน” เปิด 4 เหตุผลที่รัฐต้องยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อและกฎหมายปกติมาควบคุมโควิดก็เพียงพอ กับ ส.รัตนมณี พลกล้า …