Showing: 1 - 3 of 3 RESULTS

ชาวกะเหรี่ยงลำพูน ร่วม จนท.เขตห้ามล่าฯ ป่าบ้านโฮ่ง รังวัดพื้นที่ทำกิน และเขตวัฒนธรรมพิเศษ หลังชาวบ้านถูกยึดที่ดินกว่า 18 ไร่

ลำพูน, 10 กรกฏาคม 2563 – ชุมชนพื้นที่วัฒธรรมพิเศษกะเหรี่ยงดอยช้างป่าแป๋ ลำพูน รังวัดแนวเขตทำกินและจิตวิญญาณชาวกะเหรี่ยงชุมชนบ้านดอยช้างป่าแป๋ ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง …