Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS

“จุดผ่อนปรน” ยังไม่ผ่อนปรน! ชาวบ้านกำลังเผชิญวิกฤตใหม่จาก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

นับตั้งแต่ที่ นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเม่ฮ่องสอน ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ออกคำสั่ง และประกาศของศูนย์สั่งการชายแดน ให้มีการปิดช่องทางจุดผ่อนปรนเพื่อการค้า ระหว่างไทยกับเมียนมา …

อ้าง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน! กอ.รมน. บุกคุกคามชาวบ้านบำเหน็จณรงค์ถึงทุ่งนา ปมค้านเหมืองโปรแตช

วานนี้ (28 เม.ย. 2563) เวลาประมาณ 08.00 น. ชาวบ้านกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดบำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ประมาณ …