Showing: 1 - 5 of 5 RESULTS

สมัชชาประชาชนใต้ ลั่น! เตรียมบุกกรุงฯ หลัง ‘เขื่อนเหมืองตะกั่ว’ ไร้คำตอบจากนายกฯ ขณะองคมนตรีลงพื้นที่หนุนโครงการฯ

กรุงเทพมหานคร, 30 สิงหาคม 2563 – สืบเนื่องจากการปักหลักของชาวบ้านเหมืองตะกั่ว ในนามกลุ่มรักษ์โตนสะตอ จ.พัทลุง เรียกร้องให้มีการยกเลิกเขื่อนเหมืองตะกั่ว อ.ป่าบอน …

สมบูรณ์ คำแหง : ‘เขื่อนเหมืองตะกั่ว’ กับ ‘ความมิบังควร’ ที่อ้างถึง ‘พระราชดำริ’

มีคนตั้งคำถามว่า หน่วยงานใดที่มักอ้างใช้ชื่อ “โครงการอันเนื่องพระราชดำริ” มากที่สุด ซึ่งชื่อแรกที่ทุกคนนึกถึงคือ “กรมชลประทาน” กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่จัดให้ได้มาซึ่งน้ำเพื่อกักเก็บรักษา ควบคุม …

ชาวบ้านเหมืองตะกั่ว ประกาศ! ชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาล หลังผู้ว่าฯ ทวงคืนพื้นที่ศาลากลางพัทลุง

พัทลุง, 20 สิงหาคม 2563 – วันนี้ ที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง …

ชาวบ้านจังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู ถูกจำกัดสิทธิ์! การมีส่วนร่วมตัดสินใจ-ตรวจสอบ เหมืองโพแทช-เหมืองหิน

อุดรธานี, 1 กรกฏาคม 2563 – วันนี้ เวลา 09.00 น. กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี …