Showing: 1 - 7 of 7 RESULTS

2 ทศวรรษ พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ กฎหมายแม่บททรัพยากรน้ำของประเทศ (ตอนที่ 1)

จากความแปรผันทางการเมืองไม่รู้จบของประเทศนี้ การจัดการทรัพยากรน้ำยังคงเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงให้แพร่หลายมากที่สุดเท่าที่จะหาทางออกร่วมกันได้ เนื่องจากที่ผ่านมาความไร้เสถียรภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ใครได้อะไร ใครเสียอะไร ภาพที่ปรากฏย่อมเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาคนทั้งประเทศ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ ก็คลอดออกมาได้ในปลายปี 2561 …

ชาวกะเหรี่ยงลำพูน ร่วม จนท.เขตห้ามล่าฯ ป่าบ้านโฮ่ง รังวัดพื้นที่ทำกิน และเขตวัฒนธรรมพิเศษ หลังชาวบ้านถูกยึดที่ดินกว่า 18 ไร่

ลำพูน, 10 กรกฏาคม 2563 – ชุมชนพื้นที่วัฒธรรมพิเศษกะเหรี่ยงดอยช้างป่าแป๋ ลำพูน รังวัดแนวเขตทำกินและจิตวิญญาณชาวกะเหรี่ยงชุมชนบ้านดอยช้างป่าแป๋ ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง …

ความเหลื่อมล้ำในทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก กับการจัดการน้ำเอื้ออุตสาหกรรมฝ่ายเดียว

“พวกเราบากหน้าไปขอกรมชลประทาน เขาก็บอกว่าไม่มีงบประมาณ ทั้ง ๆ ที่อ่างเก็บน้ำถูกสร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค และเกษตรกรรม” คำบอกเล่าของตัวแทนชาวบ้านวังอีแอ่น ที่อาศัยอยู่ใกล้พื้นที่อ่างเก็บน้ำประแกต ต.พวา อ.แก่งหางแมว …

การกลับมาของฝูง ‘ช้างป่า’ ในอ่างเก็บน้ำประแกด เมื่อน้ำแห้งขอด

หายไปราว 3 – 4 ปี ภายหลังอ่างเก็บน้ำคลองประแกดสร้างเสร็จและปล่อยน้ำเข้ามา และ หลังจากนั้นน้อยคนนักที่จะได้พบช้างป่ากว่า 40ตัว + …