Showing: 1 - 5 of 5 RESULTS

#Saveหาดม่วงงาม “โปรดฟังเสียงเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเรา”

หนึ่งในหัวข้อที่ถูกหยิบยกขึ้นพูดถึงในชั้นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คือการตั้งคำถาม ว่า ผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนโครงสร้างแข็งเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ชี้ว่านอกจากจะไม่สามารถยับยั้งความเสียหายต่อชายฝั่งแล้วกลับยิ่งทำให้เกิดการกัดเซาะต่อเนื่องไม่รู้จบ สิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดินรวมกันหลายหมื่นล้านบาท สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทักท้วงถึงการใช้งบประมาณว่าคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ การกัดเซาะชายฝั่งสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของการเติมแทนที่เม็ดทรายที่ถูกกัดเซาะบริเวณดังกล่าว …

คลองเตย มี ‘รอยยิ้ม’ ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

เช้าวันเสาร์ บรรยากาศท้องฟ้าสดใส มองเห็นเมฆปุยขาวก้อนเล็ก ก้อนใหญ่ สลับกันไปบนท้องฟ้า ความแรงของลมกำลังปะทะใบหน้าขณะกำลังขับมอเตอร์ไซต์ไปที่ใดสักแห่ง ไม่ห่างจากย่านรามคำแหงนัก วันนี้การจราจรในกรุงเทพฯ ดูผิดปกติ เพราะคล้ายกับว่ารถจะบางตา …

นักวิชาการรัฐศาสตร์ ชม. สวนกลับ! กรมป่าไม้ ผลิตซ้ำ! หวังผูกขาดการจัดการทรัพยากร

จากกรณีที่เพจ “กรมป่าไม้” ได้มีการโพสข้อความทำนองการผลิตซ้ำ เพื่อสร้างมวลชนและแนวร่วมจากชนชั้นกลางเพื่อหนุนอำนาจของกรมป่าไม้ หรือของรัฐ ในการควบคุมและจัดการทรัพยากรอย่างมีความชอบธรรม และได้เผยแพร่ภาพการตัดโค่นและเผาต้นไม้ในพื้นที่เกษตรกรรมบนพื้นที่สูงทางภาคเหนือ เมื่อวันที่ 23 เมษายน …

#ยืนตรงไร่หมุนเวียน: การเดินทางของแฮชแท็กท้าชวนสร้างพื้นที่เรียนรู้ท่ามกลางกระแสแพะรับบาปในปัญหาไฟป่า

“ผิดที่กะเหรี่ยงอีกแล้วหรือ ?” เสียงบ่นปนรอยยิ้มของชายกะเหรี่ยงคนหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยกันขณะเตรียมแนวกันไฟของชุมชนแห่งหนึ่งแถบเทือกป่าทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ผู้คนในเมืองเชียงใหม่เริ่มเผชิญผลกระทบจากมลพิษทางอากาศที่ต่างพากันจับจ้องมาตรวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 กันเป็นรายนาทีและเริ่มตามมาด้วยกระแสการชี้นิ้วมองหาใครสักคนที่เหมาะจะเป็นสาเหตุความทุกข์ระดมดังกล่าวและเป็นกลุ่มคนที่ถูกทำให้ด้อยอำนาจทางสังคมมากพอต่อการติดป้ายมอบข้อหาอย่างเหมารวม ราวกับว่าดินแดนแห่งนี้ยังไม่ได้วิวัฒน์ตัวเองจากโลกเดิมไปสู่โลกของแสงสว่างทางปัญญาอันใดเลย ยุคที่เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ ทำให้ได้เห็นความรุนแรงของสถานการณ์ไฟป่าฤดูนี้อย่างคาหูคาตา …

ปิดป่า! จับคนขัง! ไม่ใช่ทางแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน

ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เป็นปัญหาร่วมของทุกคนทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนและ ภาคประชาสังคมในพื้นที่ ไม่ใช่ปัญหาของภาครัฐที่เป็นคนจัดการทั้งหมด รัฐควรใช้หลักการให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพากัน ต้องให้สิทธิกับประชาชนในพื้นที่อนุรักษ์ ให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ …