Showing: 1 - 5 of 5 RESULTS

‘สถาบันกษัตริย์’ บนพื้นที่แห่งความเห็นแย้งจะจบอย่างไร? | สมบูรณ์ คำแหง

เชื่อหรือไม่ว่า “เด็กรุ่นใหม่ของวันนี้” จะมีบทบาทและมีอำนาจแทนทีคนรุ่นเรา และเด็กรุ่นนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับยุคสมัยของพวกเขา ดังจะเห็นได้จากแรงกระเพื่อมที่กำลังแพร่สะพัดในทุกวันนี้ เสมือนว่าจะมาถึงในอีกไม่นาน บทความโดย นายสมบูรณ์ คำแหง / …

จาก 2535 ถึง 2563 ตำนาน ‘พรรคมาร’ จะเกิดขึ้นอีกครั้ง? ในรัฐสภา | เลิศชาย ศิริชัย

แต่ที่ผ่านมาสังคมดูเหมือนจะหมดความหวังและเกรงว่าประวัติศาสตร์อาจซ้ำรอยอีก เพราะ ‘พรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล’ แสดงท่าที่ออกมาไม่ต่างจาก ‘พรรคมาร’ ในอดีต คือ ไม่รู้ร้อนหนาวต่อเสียงเรียกร้องของประชาชน… บทความโดย ดร.เลิศชาย …

กระบวนการยุติธรรม มายาคติ และอำนาจเผด็จการ | เลิศชาย ศิริชัย

“ผลที่เกิดขึ้นก็คือ รัฐบาลสามารถใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินได้ไม่ต่างจากการใช้ ม.17 นัก ดังจะเห็นว่ารัฐบาลสามารถบังคับไม่ให้คนชุมนุมกันเกิน 5 คน สามารถจับคนไปกักขังโดยไม่ต้องแจ้งข้อหา ไม่ต้องขออนุญาตศาล …

รวม ‘ข้อเรียกร้อง’ ต่อการใช้อำนาจรัฐคุกคามประชาชน กรณีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง การสลายการชุมนุมคณะราษฏร 14 ต.ค. และจับกุมแกนนำ

กรุงเทพมหานคร, 16 ตุลาคม 2563 – สืบเนื่องจากการชุมนุมคณะราษฏร เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 …

การชุมนุมของชาวจะนะชี้ให้เห็นอะไรได้บ้าง? ในการเรียกร้องประชาธิปไตยและการปฏิรูปสังคม | ดร.เลิศชาย ศิริชัย

“ในแง่ที่การแบ่งผลประโยชน์กันระหว่างฝ่ายการเมือง ฝ่ายข้าราชการประจำ และฝ่ายนายทุน มีความลงตัวและกระจายสู่ระดับต่าง ๆ อย่างทั่วถึง ความอุปถัมภ์ค้ำจุนกันจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะกลุ่ม แต่ได้แผ่ซ่านกลายเป็นโครงสร้างอำนาจและโครงสร้างการพัฒนาของรัฐ เราจึงเห็นความลงรอยกันไปหมดเมื่อพิจารณาจากส่วนของอำนาจต่าง ๆ …