27-28 มิ.ย. นี้ เชิญร่วมงานเปิดตัวเมืองกระท้อนสตูล และชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีเกษตรกลุ่มเขาโต๊ะกรัง (คลิป)

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2563 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศกลุ่มเขาโต๊ะกรัง และชาวตำบลควนโดน เชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงาน เปิดตัวเมืองกระท้อนสตูล และชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีเกษตรกลุ่มเขาโต๊ะกรัง บ้านนาปริก – บูเก็ตยามู – ดูสน ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

“ส ะ โ ต ย ส ตู ล” ณ บ้านนาปริก อ.ควนโดน จ.สตูล พร้อมกับชมวิวบนเขาลูกช้าง แล้วลงมาชิมกระท้อนนาปริก” ได้ตลอดทั้งสองวัน

อ่านที่มาโครงการ ‘บูเก็ตยามู’ ชุมชนในรอยประวัติศาสตร์จังหวัดสตูล 200 ปี สู่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขาโต๊ะกรัง

Video Clip by: แลศิลป์ถิ่นเมืองลุง, กลุ่มหมีควาย, บ้านต้นลำพู และ FreedomTeamDrone

กำหนดการ โครงการเปิดตัวเมืองกระท้อนสตูล และชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวิถีเกษตรกลุ่มเขาโต๊ะกรัง บ้านนาปริก – บูเก็ตยามู – ดูสน ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2563


Recommended Articles