‘บูเก็ตยามู’ ชุมชนในรอยประวัติศาสตร์จังหวัดสตูล 200 ปี สู่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศเขาโต๊ะกรัง

“ชุมชนบ้านนาปริก บูเก็ตยามู ที่รุ่มรวยไปด้วยแหล่งประวัติศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้ ภูเขา) และวิถีชีวิตการเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งล้วนทรงคุณค่าที่ชาวบ้านต้องการพัฒนาให้เป็นพื้นที่แห่งการท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสตูล”

ชุมชนบ้านนาปริกและบ้านบูเก็ตยามู ตั้งอยู่ในพื้นที่ ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ถือเป็นชุมชนที่มีศักยภาพอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสตูล ด้วยลักษณะพื้นที่ราบใจกลางหุบเขา มีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ เป็นชุมชนที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามที่ดำรงวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายพอเพียง มีอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก ทั้งยางพารา สวนปาล์มน้ำมัน การทำนา และสวนผลไม้ โดยเฉพาะบ้านนาปริกที่ได้มีการปลูกกระท้อนพันธุ์ปุยฝ้ายและอีร่า ซึ่งสามารถจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนได้อีกทางหนึ่ง

วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศกลุ่มเขาโต๊ะกรัง จึงตั้งอยู่บนฐานต้นทุนทางประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ และวิถีวัฒนธรรมเฉพาะถิ่น

ภาพจาก สมยศ โต๊ะหลัง

ที่สำคัญคือประวัติศาสตร์และโบราณคดี ชาวบ้านบอกว่าภูเขารอบ ๆ เขาโต๊ะกรังได้รับการสำรวจทางโบราณคดี โดยกรมศิลปากร เช่น แหล่งโบราณคดีเพิงผาป่าโต๊ะโร๊ะ ซึ่งมีการสำรวจพบโบราณวัตถุ โดยเฉพาะเศษภาชนะดินเผาปะปนอยู่ในชั้นดินภายในถ้ำ รวมถึงโครงกระดูกมนุษย์ที่มีอายุมาก่อนสมัยประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีแหล่งโบราณคดีเขาวังตังกา แหล่งโบราณคดีถ้ำเขาพะเนียด และแหล่งโบราณคดีเขาบูเก็ตยามู นี่คือสิ่งที่ทำให้ชาวบ้านเชื่อว่า กลุ่มภูเขาในบริเวณใกล้เคียงกันนี้มีเส้นทางประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกัน [อ่านเพิ่มเติม ฐานข้อมูลจังหวัดสตูล ด้านประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม]

ภาพจาก อับดุล​เลาะ​ เ​จ๊ะ​แม​

จากข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านควนโดนมีหลักฐานว่า เสาหลักเมืองสตูลถูกค้นพบผ่านเรื่องราวประวัติศาสตร์ชุมชนบูเก็ตยามู ซึ่งมีสายตระกูลที่สืบเชื้อสายมาจากสุลต่านสุไลมาน ชา เจ้าผู้ครองนครสิงขรานครหรือเมืองสงขลาเก่า ในปี พ.ศ. 2163-2211 มีคัมภีร์อัลกุรอาน เขียนด้วยลายมือและถูกส่งต่อกันมาในสายตระกูลของหลวงศรี ปะดุกา หลานชายของสุลต่านสุไลมาน ชา มาจนถึงรุ่นที่ 8 มีอายุมากกว่า 200 ปี และล่าสุดได้มีการสำรวจเส้นทางขึ้นเขาลูกช้าง ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเขาโต๊ะกรัง พบว่าชั้นบนสุดเป็นแหล่งชมทิวทัศน์ที่สวยงามซึ่งสามารถเห็นสภาพพื้นที่มุมสูงของจังหวัดสตูลได้รอบทิศทาง โดยเฉพาะในยามเช้าที่มองหินทิวทะเลหมอกได้อย่างสวยงามอีกแห่งหนึ่ง ไม่แพ้จุดชมหมอกจังหวัดอื่น และยังอยู่ติดกับเส้นทางคมนาคมสายหลักของจังหวัด

ภาพจาก อับดุล​เลาะ​ เ​จ๊ะ​แม​

ทั้งหมดนี้คือต้นทุนที่สำคัญของชุมชนบ้านนาปริก บูเก็ตยามู ที่รุ่มรวยไปด้วยแหล่งประวัติศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ (ป่าไม้ ภูเขา) และวิถีชีวิตการเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งล้วนทรงคุณค่าที่ชาวบ้านต้องการพัฒนาให้เป็นพื้นที่แห่งการท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสตูล

และหวังที่จะให้มีการส่งเสริมและต่อยอดจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้แนวคิดของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงนิเวศกลุ่มเขาโต๊ะกรังต่อไป

ภาพจาก อับดุล​เลาะ​ เ​จ๊ะ​แม​

โดย สมบูรณ์ คําแหง คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน ภาคใต้

Recommended Articles