ไม่มีการพัฒนาใดที่ไม่มีต้นทุนในการใช้จ่าย ประมงชายฝั่งใน EEC ก็เช่นกัน

เป็นครั้งที่สองที่ลงเรือไปหาปูม้าหลังจากลงครั้งแรกเมื่อราวสามปีก่อนที่ต้องลากสังขารฝ่าคลื่นลมที่โยกตัวสูงกว่าหนึ่งเมตรออกทะเลไปตอนตีสาม ครั้งนี้จึงเป็นเรื่องที่สบายและง่ายขึ้นกว่าเดิม

Read More

2 ทศวรรษ พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ กฎหมายแม่บททรัพยากรน้ำของประเทศ (ตอนที่ 1)

จากความแปรผันทางการเมืองไม่รู้จบของประเทศนี้ การจัดการทรัพยากรน้ำยังคงเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงให้แพร่หลายมากที่สุดเท่าที่จะหาทางออกร่วมกันได้

Read More