Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS

นักวิชาการรัฐศาสตร์ ชม. สวนกลับ! กรมป่าไม้ ผลิตซ้ำ! หวังผูกขาดการจัดการทรัพยากร

จากกรณีที่เพจ “กรมป่าไม้” ได้มีการโพสข้อความทำนองการผลิตซ้ำ เพื่อสร้างมวลชนและแนวร่วมจากชนชั้นกลางเพื่อหนุนอำนาจของกรมป่าไม้ หรือของรัฐ ในการควบคุมและจัดการทรัพยากรอย่างมีความชอบธรรม และได้เผยแพร่ภาพการตัดโค่นและเผาต้นไม้ในพื้นที่เกษตรกรรมบนพื้นที่สูงทางภาคเหนือ เมื่อวันที่ 23 เมษายน …

#ยืนตรงไร่หมุนเวียน: การเดินทางของแฮชแท็กท้าชวนสร้างพื้นที่เรียนรู้ท่ามกลางกระแสแพะรับบาปในปัญหาไฟป่า

“ผิดที่กะเหรี่ยงอีกแล้วหรือ ?” เสียงบ่นปนรอยยิ้มของชายกะเหรี่ยงคนหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยกันขณะเตรียมแนวกันไฟของชุมชนแห่งหนึ่งแถบเทือกป่าทางทิศใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ผู้คนในเมืองเชียงใหม่เริ่มเผชิญผลกระทบจากมลพิษทางอากาศที่ต่างพากันจับจ้องมาตรวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 กันเป็นรายนาทีและเริ่มตามมาด้วยกระแสการชี้นิ้วมองหาใครสักคนที่เหมาะจะเป็นสาเหตุความทุกข์ระดมดังกล่าวและเป็นกลุ่มคนที่ถูกทำให้ด้อยอำนาจทางสังคมมากพอต่อการติดป้ายมอบข้อหาอย่างเหมารวม ราวกับว่าดินแดนแห่งนี้ยังไม่ได้วิวัฒน์ตัวเองจากโลกเดิมไปสู่โลกของแสงสว่างทางปัญญาอันใดเลย ยุคที่เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ ทำให้ได้เห็นความรุนแรงของสถานการณ์ไฟป่าฤดูนี้อย่างคาหูคาตา …