Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

สผ.เห็นชอบผ่าน “อีไอเอ” โรงงานน้ำตาล ทุ่งกุลาฯ ช่วงสถานการณ์โควิด นักวิชาการหวั่น ผลกระทบต่อ ปชช. ขยายวงกว้าง

ในช่วงที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ Covid-19 ที่ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศกำลังหวั่นวิตกต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวนั้น เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เว็บไซค์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) …