Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

อ้าง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน! กอ.รมน. บุกคุกคามชาวบ้านบำเหน็จณรงค์ถึงทุ่งนา ปมค้านเหมืองโปรแตช

วานนี้ (28 เม.ย. 2563) เวลาประมาณ 08.00 น. ชาวบ้านกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดบำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ประมาณ …