Showing: 1 - 3 of 3 RESULTS

‘มลพิษห้วยคลิตี้’ กับความยุติธรรมสิ่งแวดล้อมที่เชื่องช้า

จากมหากาพย์ปัญหาลำน้ำสาธารณะปนเปื้อนสารตะกั่วและสารพิษจากเหมืองแร่ในชุมชนคลิตี้ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์อย่างรุนแรง สู่การพึ่งพากระบวนการยุติธรรม ซึ่งก็ใช้เวลายาวนานถึง 14 ปี ตลอดจนถึงกระบวนการพื้นฟูตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่ใช้เวลายาวนานถึง …

กฎหมายป่าไม้กับการละเมิดสิทธิชุมชน “คนอยู่กับป่า” กรณีจับกุมไม้บ้านกลาง จ.ลำปาง

เชียงใหม่, 20 ตุลาคม 2563 – สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2563 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท …

สผ.เห็นชอบผ่าน “อีไอเอ” โรงงานน้ำตาล ทุ่งกุลาฯ ช่วงสถานการณ์โควิด นักวิชาการหวั่น ผลกระทบต่อ ปชช. ขยายวงกว้าง

ในช่วงที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ Covid-19 ที่ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศกำลังหวั่นวิตกต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวนั้น เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เว็บไซค์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) …