Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS

พรรคสามัญชน แถลงการณ์ ประณาม! กอ.รมน. กรณีคุกคามชาวบ้านค้านเหมืองแร่โปรแตช ที่ชัยภูมิ

วันที่ 30 เมษายน 2563 พรรคสามัญชน อีสาน ออกแถลงการณ์ประณาม กอ.รมน. ชัยภูมิ และ …

สามัญชน ชี้! ขึ้นเงินเดือนศาลภาพสะท้อนความความชำรุดของความยุติธรรม

“อำนาจที่ได้มาจากรัฐประหารมันทำงานเองไม่ได้หรอกถ้าไม่มีอำนาจตุลาการถือหางหรือค้ำจุนอยู่  ผลที่เกิดขึ้นมันทำให้กระบวนการยุติธรรมละเลยการทำหน้าที่สร้างกระบวนการยุติธรรมให้เกิดสันติสุขแก่สังคม” กรุงเทพมหานคร, 11 กรกฎาคม 2561 – นายเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ตัวแทนพรรคสามัญชน …