Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

พอช.แถลงการณ์ชี้แจง กรณีรองเลขาฯ ศอ.บต. พาดพิงว่าเป็นผู้ดูแล NGOs และเชิญร่วมจัดทำธรรมนูญชุมชนเพื่อแก้ปัญหาขัดแย้งอุตสาหกรรมฯจะนะ

กรุงเทพมหานคร, 10 กรกฏาคม 2563 – สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ได้มีการแถลงการณ์ชี้แจง …