Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

ประมงพื้นบ้านอ่าวบ้านดอน โต้ “ไม่ใช่โจร” ปม ขโมยหอยหนุ่มเจ็ตสกี

วันที่ 12 มิถุนยาน 2563 เครือข่ายประมงพื้นบ้าน อ่าวบ้านดอน จังหวัดสราษฏ์ธานี เผยแพร่จดหมายเปิดผนึก เพื่อสื่อสารกับสังคมจากกรณีที่นายสันติ นวลเสน …