Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS

ชาวบ้านจะนะฟ้องศาลเพิกถอนเอกสารสิทธิทับที่ทำกิน พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมฯ อ.จะนะ จ.สงขลา ลั่น! เตรียมฟ้องศาลปกครองอีกคดี

สงขลา, 2 กุมภาพันธุ์ 2564 – เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลาลงพื้นที่รังวัดที่ดินออกเอกสารสิทธิให้ บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ เพื่อรองรับการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมฯ …

ชาวบ้านตะวันออก ฟ้อง! คณะกรรมการนโยบายฯ และคณะรัฐมนตรี ต่อศาลปกครองสูงสุด ปม ผังเมืองนิคมอุตสาหกรรม EEC

กรุงเทพมหานคร, 16 กรกฎาคม 2563 – วันนี้เครือข่ายภาคประชาชนภาคตะวันออก มอบอำนาจให้มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม หรือ EnLaw ยื่นฟ้องคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและคณะรัฐมนตรีต่อศาลปกครองสูงสุด …