รายงานคลองไทย ตอนที่ 2 : จับตาความเคลื่อนไหวคลองไทยในสภาฯ

โครงการคลองไทยถูกจับตามองมากขึ้นหลังจากสภาผู้แทนราษฎรมีการพิจารณาญัตติเรื่องขอให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ โดย

Read More