Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

จนท.อุทยานฯ ยึดไม้ชุมชนบ้านกลาง จ.ลำปาง อ้าง พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 ประยงค์ ดอกลำใย ถามท็อป “เอาให้ตายกันไปข้างหนึ่งไช่ไหม”

ลำปาง, 11 ตุลาคม 2563 – วานนี้ (10 ต.ค. 63) เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท …