Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS

ชาวบ้านเหมืองตะกั่ว ประกาศ! ชุมนุมที่ทำเนียบรัฐบาล หลังผู้ว่าฯ ทวงคืนพื้นที่ศาลากลางพัทลุง

พัทลุง, 20 สิงหาคม 2563 – วันนี้ ที่ศาลากลางจังหวัดพัทลุง นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง …

‘น้องยะห์’ ลูกสาวแห่งทะเลจะนะ บุกทำเนียบรัฐบาล ยื่นหนังสือนายกรัฐมนตรี ขอให้ยกเลิกนิคมอุตสาหกรรม ขณะชาวบ้านจะนะส่งกำลังใจจากที่บ้าน

กรุงเทพมหานคร, 1 กรกฏาคม 2563 – วันนี้ เวลาประมาณ 10.00 น. น้องยะห์ …