Showing: 1 - 3 of 3 RESULTS

ด่วน! บรรจง นะแส นักปกป้องสิทธิและทรัพยากรทางทะเล ถูกแจ้งความดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาท ปม โพสวิพากย์ขบวนการจับสัตว์น้ำวัยอ่อน

สงขลา, 30 มิถุนายน 2563 – วันนี้ เวลา 10.55 น. เพจ …

นิวัตร์ โฮ้เต้กิ้ม: เรื่องเล่าภูมินิเวศ จากตาปี สู่ “อ่าวบ้านดอน” มีความอุดมทรัพยากร อุดมวิถี อุดมชีวิต ตั้งแต่โบราณกาล

ความแปลกแตกต่างอย่างหนึ่งของแม่น้ำตาปีที่บ้านผม คือแทนที่จะไหลลงมาจากทิศเหนือไปทางทิศใต้อย่างทางภาคกลาง แม่น้ำตาปีกลับไหลมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งอยู่ทางใต้ ทวนขึ้นทางเหนือไปลงที่ปากแม่น้ำในจังหวัดสุราษฎร์ธานี (รู้สึกว่าที่จังหวัดอื่นในภาคใต้ก็มีแม่น้ำไหลแบบนี้ด้วยนะครับ) ปากแม่น้ำตาปีในปัจจุบัน ที่อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่เดิมอาจจะเป็นแค่ช่องเล็ก ๆหรืออาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้คือด้านหนึ่งเป็นแผ่นดินที่สูง …

นักวิชาการห่วงโครงการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งคลาดเคลื่อนจากหลักวิชาการ หวั่นใช้งบประมาณแผ่นดินโดยไม่เกิดประโยชน์

เครือข่ายนักวิชาการ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ  ร่วมจัดเสวนาเวที กำแพงกันคลื่นหาดม่วงงาม ในหัวข้อ Beach Talk Pubilc Talk “ชายหาดม่วงงาม …