Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

นักวิชาการ ชี้! ตรรกะวิบัติ? ขายฝันเกินจริง! โครงการ “จะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต”

สงขลา, 11 กรกฏาคม 2563 – วันนี้ บริเวณโรงเรียนจะนะวิทยา ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา …