Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

‘กะเหรี่ยงภูเหม็น’ ประกาศเขตอนุรักษ์ลำห้วย พร้อมผลักดันเป็นเขตวัฒนธรรมพิเศษตามมติ ครม.

อุทัยธานี, 21 กันยายน 2563 – วานนี้ (20 ก.ย.) ชุมชนชาวกะเหรี่ยงบ้านภูเหม็น ต.ทองหลาง …