Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

กะเหรี่ยงบ้านกลางร้อง ‘ท็อป-วราวุธ’ ปมคดีป่าไม้ จี้ยุติดำเนินคดี-หยุดรังแกประชาชน (มีคลิป)

น่าน, 31 ตุลาคม 2563 – ผู้แทนกะเหรี่ยงชุมชนบ้านกลางร้องนายวราวุธ ศิลปอาชา ปมชาวบ้าน 2 คนถูกดำเนินคดีทำไม้ในป่าชุมชน …