Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

พรรคสามัญชน แถลงการณ์ ประณาม! กอ.รมน. กรณีคุกคามชาวบ้านค้านเหมืองแร่โปรแตช ที่ชัยภูมิ

วันที่ 30 เมษายน 2563 พรรคสามัญชน อีสาน ออกแถลงการณ์ประณาม กอ.รมน. ชัยภูมิ และ …