Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

กฎหมายป่าไม้กับการละเมิดสิทธิชุมชน “คนอยู่กับป่า” กรณีจับกุมไม้บ้านกลาง จ.ลำปาง

เชียงใหม่, 20 ตุลาคม 2563 – สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2563 เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท …