Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS

‘ปัญหาอ่าวบ้านดอน’ นักวิชาการ เครือข่ายภาคประชาชน แนะ! ควรแก้เชิงโครงสร้างอย่างมีส่วนร่วม และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

จากความขัดแย้งในอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฏ์ธานี ซึ่งเป็นความขัดแย้งจาก การแย่งยึดทรัพยากร เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ นโยบายรัฐ กฎหมาย และการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ใน รวมถึงการบังคับใช้กฎหมาย ที่สร้างความไม่เป็นธรรมและเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงและใช้ทรัพยากร …

ศึกชิงหอย(แครง) อ่าวบ้านดอน มาถึงจุดนี้ได้อย่างไร?

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 กลุ่มชาวบ้านกว่า 300 คน ล้อมรถตำรวจที่กรรโชกทรัพย์ชาวบ้านเพื่อแลกกับการดำเนินคดี โดยอ้างว่ามีการจับหอยผิดกฎหมาย แต่เมื่อพิสูจน์แล้วกลับพบว่าไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด …