Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

ศึกชิงหอย(แครง) อ่าวบ้านดอน มาถึงจุดนี้ได้อย่างไร?

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 กลุ่มชาวบ้านกว่า 300 คน ล้อมรถตำรวจที่กรรโชกทรัพย์ชาวบ้านเพื่อแลกกับการดำเนินคดี โดยอ้างว่ามีการจับหอยผิดกฎหมาย แต่เมื่อพิสูจน์แล้วกลับพบว่าไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด …