Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS

‘สถาบันกษัตริย์’ บนพื้นที่แห่งความเห็นแย้งจะจบอย่างไร? | สมบูรณ์ คำแหง

เชื่อหรือไม่ว่า “เด็กรุ่นใหม่ของวันนี้” จะมีบทบาทและมีอำนาจแทนทีคนรุ่นเรา และเด็กรุ่นนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับยุคสมัยของพวกเขา ดังจะเห็นได้จากแรงกระเพื่อมที่กำลังแพร่สะพัดในทุกวันนี้ เสมือนว่าจะมาถึงในอีกไม่นาน บทความโดย นายสมบูรณ์ คำแหง / …

จาก 2535 ถึง 2563 ตำนาน ‘พรรคมาร’ จะเกิดขึ้นอีกครั้ง? ในรัฐสภา | เลิศชาย ศิริชัย

แต่ที่ผ่านมาสังคมดูเหมือนจะหมดความหวังและเกรงว่าประวัติศาสตร์อาจซ้ำรอยอีก เพราะ ‘พรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาล’ แสดงท่าที่ออกมาไม่ต่างจาก ‘พรรคมาร’ ในอดีต คือ ไม่รู้ร้อนหนาวต่อเสียงเรียกร้องของประชาชน… บทความโดย ดร.เลิศชาย …