#Saveหาดม่วงงาม “โปรดฟังเสียงเล็ก ๆ น้อย ๆ ของเรา”

หนึ่งในหัวข้อที่ถูกหยิบยกขึ้นพูดถึงในชั้นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Read More