Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

‘สถาบันกษัตริย์’ บนพื้นที่แห่งความเห็นแย้งจะจบอย่างไร? | สมบูรณ์ คำแหง

เชื่อหรือไม่ว่า “เด็กรุ่นใหม่ของวันนี้” จะมีบทบาทและมีอำนาจแทนทีคนรุ่นเรา และเด็กรุ่นนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับยุคสมัยของพวกเขา ดังจะเห็นได้จากแรงกระเพื่อมที่กำลังแพร่สะพัดในทุกวันนี้ เสมือนว่าจะมาถึงในอีกไม่นาน บทความโดย นายสมบูรณ์ คำแหง / …