Showing: 1 - 2 of 2 RESULTS

จากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ยะลา สู่คำถาม ‘เขื่อน’ คือยาวิเศษแก้น้ำท่วม-น้ำแล้งจริงหรือ?

จากกรณีเขื่อนบางลาง ในอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา เร่งเปิดประตูระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำ อันเนื่องจากฝนตกหนักในพื้นที่เหนือเขื่อนอย่างต่อเนื่อง ทำให้เขื่อนบางลาง หรือเขื่อนปัตตานี มีระดับน้ำเกินระดับกักเก็บสูงสุด จึงจำเป็นต้องมีการเร่งเปิดประตูระบายน้ำ ทำให้พื้นที่ …

สมบูรณ์ คำแหง : ‘เขื่อนเหมืองตะกั่ว’ กับ ‘ความมิบังควร’ ที่อ้างถึง ‘พระราชดำริ’

มีคนตั้งคำถามว่า หน่วยงานใดที่มักอ้างใช้ชื่อ “โครงการอันเนื่องพระราชดำริ” มากที่สุด ซึ่งชื่อแรกที่ทุกคนนึกถึงคือ “กรมชลประทาน” กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่จัดให้ได้มาซึ่งน้ำเพื่อกักเก็บรักษา ควบคุม …