ชาวบ้านจะนะฟ้องศาลเพิกถอนเอกสารสิทธิทับที่ทำกิน พื้นที่นิคมอุตสาหกรรมฯ อ.จะนะ จ.สงขลา ลั่น! เตรียมฟ้องศาลปกครองอีกคดี

สงขลา, 2 กุมภาพันธุ์ 2564 – เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลาลงพื้นที่รังวัดที่ดินออกเอกสารสิทธิให้ บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ เพื่อรองรับการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมฯ ในพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา พบชาวบ้านในพื้นที่คัดค้านหนัก เนื่องจากการรังวัดดังกล่าวได้รุกล้ำทับซ้อนกับที่ดินทำกินชาวบ้านกว่า 80 ไร่ เจ้าพนักงานที่ดินฯ จึงบอกให้ชาวบ้านไปฟ้องศาล ชาวบ้านจะนะจึงเดินหน้าฟ้องให้เพิกถอนเอกสารสิทธิทับที่ทำกินเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาพิสูจน์ความเป็นเจ้าของในที่ดิน และเตรียมฟ้องศาลปกครองถึงกระบวนการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในขั้นตอนการตรวจสอบที่มาของเอกสารสิทธิที่เจ้าพนักงานที่ดินยืนยันว่า บริษัท TPI มีสิทธิดีกว่าด้วย ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ นี้

วานนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2564) ชาวบ้านจากอำเภอจะนะจังหวัดสงขลา 5 ราย พร้อมทนายความจากเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนภาคใต้ และนักศึกษาจากกลุ่มนักกฎหมายอาสาเพื่อสิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และประชาธิปไตย (Law Long Beach) ได้เดินทางไปศาลจังหวัดนาทวี เพื่อยื่นฟ้องบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) กับพวก ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนเอกสารสิทธิ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.3ก ออกทับที่ดินที่ทำกินมาก่อนการออกเอกสารสิทธิดังกล่าว

สืบเนื่องจากเมื่อประมาณกลางปีที่แล้วบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นเรื่องขอออกโฉนดที่ดินในที่ดินซึ่งถือเอกสารสิทธิหนังสือรับรองการทำประโยชน์ น.ส.3ก โดยในวันที่ 27 มิถุนายน 2563 ตัวแทนของบริษัทได้นำเจ้าหน้าที่เดินสำรวจเพื่อรังวัดสอบเขตที่ดินเพื่อออกโฉนดแทน น.ส.3ก เมื่อไปถึงที่ดินซึ่งมีชาวบ้านครอบครองอยู่ มีชาวบ้านอย่างน้อย 5 ราย ได้แจ้งคัดค้านต่อเจ้าหน้าที่ที่ดินจากการรังวัดออกโฉนดที่ดินดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่าพวกเขาถือครองที่ดินดังกล่าวมาโดยตลอด บางรายถือครองต่อจากปู่มาสู่บิดาแล้วมาสู่ตน บางรายถือครองตกทอดจากผู้ครอบครองเดิมด้วยการซื้อขาย และแต่ละแปลงได้ถือครองมาก่อนหลายสิบปี

ต่อมา เมื่อประมาณวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เจ้าพนักงานที่ดินได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้คัดค้านการขอออกโฉนดที่ดินดังกล่าว ว่า เจ้าพนักงานที่ดินได้เปรียบเทียบแล้วเห็นว่า บริษัทมีสิทธิดีกว่าเนื่องจากถือเอกสารสิทธิ หากไม่เห็นด้วยจะต้องยื่นฟ้องต่อศาลยุติธรรมกรณีขอให้ศาลพิสูจน์ความเป็นเจ้าของ หรือต่อศาลปกครองกรณีเห็นว่าเจ้าหน้าที่ดำเนินการไม่ถูกต้องตามขั้นตอน โดยต้องฟ้องภายใน 60 วัน นับแต่ได้รับหนังสือดังกล่าว มิฉะนั้นจะออกโฉนดที่ดินให้แก่บริษัท

กลุ่มชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจึงได้ปรึกษากับเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น และทีมทนายความจากเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนภาคใต้ ซึ่งเมื่อต้นเดือนมกราคม 2564 จึงได้พากันไปตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ เพื่อเตรียมฟ้องคดี พบว่า ที่ดินตาม น.ส.3ก เลขที่ 437 ทับที่ดินของชาวบ้าน 2 ราย ที่ดินตาม น.ส.3ก เลขที่ 438 ทับที่ดินของชาวบ้าน 5 ราย และที่ดินตาม น.ส.3ก เลขที่ 439 ทับที่ดินของชาวบ้าน 2 ราย คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 80 ไร่เศษ โดยมีหนึ่งรายที่เอกสารสิทธิทั้งสามแปลงทับที่ดินทั้งสามแปลง และสองรายที่เอกสารสิทธิทับอยู่ 2 แปลง และอีกสองรายที่มีเอกสารสิทธิทับอยู่ 1 แปลง ที่ดินทั้งสามแปลงตามเอกสารดังกล่าว ออกเอกสาร น.ส.3ก เมื่อประมาณปีพ.ศ.2518 แล้วส่วนใหญ่ได้โอนขายเปลี่ยนมือในปีถัดมา แล้วท้ายที่สุดมีการขายให้แก่บริษัท TPI ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2561 ทั้งสามแปลงซึ่งการออกเอกสารสิทธินี้ กลับไม่ได้มีหลักฐานใด ๆ ก่อนการออกเอกสารสิทธิทั้งสิ้น คงเป็นเพียงการอ้างจากการเดินสำรวจเท่านั้น จากการตรวจสอบเอกสารพบว่า บริษัท TPI อ้างว่า หลังจากได้ซื้อที่ดินก็ได้ทำการปลูกกระถินเทพาเต็มพื้นที่ทุกแปลง แต่เมื่อมีการไปตรวจสอบพื้นที่จริง กลับพบว่า ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นา พื้นที่ปลูกแตงโม สภาพเป็นดินปนทราย มีทรายมากกว่า ไม่มีต้นไม้ใหญ่หรือกระถินเทพาอยู่ในพื้นที่ดังที่บริษัทให้การไว้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

ชาวบ้านซึ่งเป็นโจทก์ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ที่ดินดังกล่าวพวกตนได้ครอบครองทำประโยชน์สืบต่อเนื่องกันมาไม่ขาดสาย แต่ผู้ที่ไปออกเอกสารสิทธิ น.ส.3ก และบุคคลอื่น ๆ ที่มีชื่อในสารบบเอกสาร ไม่เคยมีใครเข้ามาครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินทั้งสิ้น จึงไม่ทราบได้เลยว่า เอกสารสิทธิดังกล่าวออกมาได้อย่างไร และส่วนใหญ่พื้นที่ดังกล่าวพวกตนจะมีการปลูกข้าวมาก่อน แล้วมาปลูกแตงโม อาจจะมีปลูกมะม่วงหิมพานต์ หรือมะพร้าว บางแปลงเท่านั้น แต่ไม่มีใครปลูกกระถินเทพาเป็นแปลงใหญ่ดังที่บริษัท TPI กล่าวอ้าง พวกตนจึงได้มาฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาพิสูจน์ความเป็นเจ้าของในที่ดิน โดยนอกจากนี้ จะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองถึงกระบวนการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในขั้นตอนการตรวจสอบที่มาของเอกสารสิทธิที่เจ้าพนักงานที่ดินยืนยันว่า บริษัท TPI มีสิทธิดีกว่าด้วย โดยพวกตนกับทนายความจะไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสงขลา ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ นี้ ภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานที่ดินกำหนด เพื่อจะได้นำคำฟ้องไปยื่นให้เจ้าพนักงานที่ดินชะลอการออกโฉนดที่ดินให้แก่บริษัท TPI ต่อไป

จากการตรวจสอบเอกสารในสารบบที่ดินและแผนที่สังเขปของที่ดินแล้ว ทนายเครือข่ายนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนพบว่า มีข้อน่าสังเกตเนื่องจากรูปแผนที่ในระวางแผนที่และแผนที่ในเอกสารสิทธิ น.ส.3ก นั้น มีลักษณะที่ไม่เหมือนกันอยู่ในบางด้าน และไม่ตรงกับสภาพพื้นที่จริง ซึ่งจะต้องนำพิสูจน์กันในศาลต่อไป และพบว่า นอกจากทั้งสามแปลงดังกล่าวแล้ว ยังมีที่ดินอีกหลายแปลงที่มีชาวบ้านคัดค้านการออกโฉนดที่ดินของบริษัท TPI ขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบ บางแปลงมีการอ้างว่ามีการออกทับที่สาธารณะด้วย ยังมีข้อสงสัยอีกว่าเหตุใดจึงมีผู้คัดค้านจำนวนมาก ซึ่งต้องตรวจสอบหาความจริงกันต่อไป


มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน – รายงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง | การชุมนุมของชาวจะนะชี้ให้เห็นอะไรได้บ้าง? ในการเรียกร้องประชาธิปไตยและการปฏิรูปสังคม | ‘มติ ครม.นิคมอุตสาหกรรมจะนะ’ การสมประโยชน์ของกลุ่มทุน และกลุ่มการเมือง | เครือข่าย ปชช. สงขลาและภาคใต้ ร่วมชำแหละเบื้องหลังขบวนการผลประโยชน์นิคมอุตสาหกรรมจะนะ | เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น บุก! ศาลากลางสงขลา คัดค้านแก้ไขผังเมืองจะนะ และการตั้ง คกก. ผังเมือง ‘หมอสุภัทร’ ชี้ “อาจเป็นครั้งสุดท้าย” | กมธ.การเมืองและการมีส่วนร่วมฯ ชี้ ศอ.บต. ผิดรัฐธรรมนูญ ม.58 เตรียม จี้ นายกฯ ทบทวนมติ ครม.นิคมอุตสาหกรรมจะนะ | ผ่าแผนพลังงาน นิคมอุตสาหกรรมฯจะนะ มั่วซั่ว มั่งคั่ง ยั่งยืน แด่เจ้าสัวโรงไฟฟ้าและปิโตรเคมี | เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น และภาคีฯ กว่า 200 องค์กร แถลงการณ์ใหญ่ จี้!!! นายกรัฐมนตรี ยกเลิกมติ ครม. พร้อมหยุดใช้อำนาจพิเศษ ศอ.บต. ขับเคลื่อนนิคมอุตสาหกรรมฯจะนะ | บันทึก นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ: เส้นทางการเดินหน้าให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมในอำเภอจะนะ นี่เพียงยกที่ 1 | นักวิชาการ ชี้! ตรรกะวิบัติ? ขายฝันเกินจริง! โครงการ “จะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” | พอช.แถลงการณ์ชี้แจง กรณีรองเลขาฯ ศอ.บต. พาดพิงว่าเป็นผู้ดูแล NGOs และเชิญร่วมจัดทำธรรมนูญชุมชนเพื่อแก้ปัญหาขัดแย้งอุตสาหกรรมฯจะนะ | สวัสดี เกรต้า ธันเบิร์ก… จดหมายจากน้องยะห์ ส่งถึงเพื่อนต่างแดน | ม็อบหนุนอุตสาหกรรมฯ บุกไล่ ผอ.โรงพยาบาลจะนะ ปมคัดค้านนิคมอุตสาหกรรมฯจะนะ ด้านนักวิชาการ และเครือข่ายภาคประชาชนออกโรงป้องและให้กำลังใจ | ‘น้องยะห์’ และเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ยังไม่ยอม! เดินหน้ายื่นหนังสือ กมธ.การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนฯ ตรวจสอบการดำเนินงาน ศอ.บต. ปมผลักดัน นิคมอุตสาหกรรมฯ จะนะ | ‘น้องยะห์’ ลูกสาวแห่งทะเลจะนะ บุกทำเนียบรัฐบาล ยื่นหนังสือนายกรัฐมนตรี ขอให้ยกเลิกนิคมอุตสาหกรรม ขณะชาวบ้านจะนะส่งกำลังใจจากที่บ้าน | เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น บุกห้องประชุม ศอ.บต. แสดงเจตนารมณ์คัดค้านโครงการนิคมอุตสาหกรรมฯจะนะ | ชาวจะนะประกาศยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน เพื่อปกป้องท้องถิ่น เปิดตัว ศูนย์อำนวยการบริหารจะนะยั่งยืน-ศอ.บจ. ในวันสิ่งแวดล้อมโลก | เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต อำเภอจะนะ กับคำถาม เรามี ศอ.บต. ไว้ทำไม? | ด่วน! เครือข่ายปากบารา จ.สตูล ประกาศร่วมสมทบ ‘น้องย๊ะ’ ปกป้องจะนะ พ้นนิคมอุตสาหกรรม | ชาวบ้านใน อ.จะนะ ฝากจดหมายถึง ‘บิ๊กตู่’ จี้ยกเลิกจัดเวทีแสดงความคิดเห็นเมืองอุตสาหกรรมต้นแบบ | ปกป้องจะนะ #SaveChana ทำไมกัน?

Recommended Articles