ยอมแล้ว! รัฐบาล ‘เซ็ตซีโร่’ เขื่อนเหมืองตะกั่ว จ.พัทลุง หลังชาวบ้านปักหลักเรียกร้อง นาน 11 วัน

กรุงเทพมหานคร, 4 กันยายน 2563 – เวลาประมาณ 20.00 น. คืนวานนี้ (3 ก.ย.) ตัวแทนรัฐบาล นำโดยนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ ได้เข้าพบชาวบ้านเหมืองตะกั่ว กลุ่มรักษ์โตนสะตอ จ.พัทลุง เพื่อนำหนังสือคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริง โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว แจ้งกับกลุ่มชาวบ้านฯ บริเวณ ประตูที่ 1 หน้าทำเนียบรัฐบาล ซึ่งเป็นบริเวณที่ชาวบ้านเหมืองตะกั่วปักหลักรอคำตอบจากรัฐบาลภายหลังยื่นข้อเรียกร้อง เพื่อดำเนินการยกเลิกโครงการเขื่อนเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

หนังสือฉบับดังกล่าวได้ระบุการแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริง และแนวทางการบริหารจัดการน้ำ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธาน และตัวแทนข้าราชการ นักวิชาการ ฝ่ายสนับสนุนโครงการฯ และฝ่ายคัดค้านโครงการ เป็นกรรมการ อันประกอบไปด้วย

 1. ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง
 2. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการพระราชดำริ
 3. ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 4. ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 5. ผู้แทนกรมป่าไม้
 6. ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
 7. ผู้แทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2 คน
 8. ผู้แทนมหาวิทยาลัยทักษิณ 2 คน
 9. ผู้แทนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2 คน
 10. ผู้แทนกลุ่มรักษ์โตนสะตอ จ.พัทลุง 5 คน
 11. ผู้แทนกลุ่มประชาชนในพื้นที่ที่สนับสนุโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว 5 คน
 12. ผู้แทนกรมชลประทาน

โดยคณะกรรมการฯ จะดำเนินการศึกษาข้อมูล ข้อเท็จจริง ปัญหาของโครงการอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว และพิจารณากำหนดแนวทางในการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน โดยมีผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งจะต้องรายงานผลการศึกษาฯ ต่อรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใน 60 วัน และตามระยะเวลาดังกล่าว กรมชลประทานจะไม่ดำเนินการใดใดเกี่ยวกับโครงการอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว

ด้านนายเดชา เหล็มหมาด ตัวแทนชาวบ้านกลุ่มรักษ์โตนสะตอ ได้กล่าวถึงความพึงพอใจครั้งนี้ว่า ตนขอขอบคุณพี่น้องชาวบ้านที่ร่วมกันต่อสู้จนมาถึงวันนี้ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากพลังของพี่น้องที่ร่วมกันต่อสู้ พลังของการเสียสละ พลังของการมีส่วนร่วม เพื่อที่จะปกป้องทรัพยากร สายน้ำและผืนป่า

นายเดชา เหล็มหมาด ตัวแทนชาวบ้านกลุ่มรักษ์โตนสะตอ

“วันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่ผู้บริหารสูงสุดของประเทศที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของชุมชนเล็ก ๆ ชุมชนหนึ่ง ที่พยายามลุกขึ้นมาเพื่อปกป้อง รู้สึกดีใจกับทุก ๆ ความช่วยเหลือ ซึ่งเราเดินทางมาที่กรุงเทพฯ 13 วัน เผชิญทั้งปัญหา เผชิญกับสิ่งดี ๆ และสิ่งที่ไม่ได้คาดคิด ซึ่งก็ทำให้เราเชื่อว่ามันคือพลัง ทำให้เราเข้มแข็ง ตลอดระยะเวลากว่า 6 เดือนที่เราต่อสู้กันมา วันนี้เราประสบความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่ง นั่งก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เซ็นหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาข้อเท็จจริงของปัญหา และตลอดระยะเวลาศึกษาข้อเท็จจริงจะต้องไม่มีการดำเนินการใดใดเกี่ยวกับโครงการอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกั่ว”

ต่อมา เวลาประมาณ 22.00 น. กลุ่มชาวบ้านทะยอยเก็บของออกจากบริเวณประตูที่ 1 ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Recommended Articles