พอช.แถลงการณ์ชี้แจง กรณีรองเลขาฯ ศอ.บต. พาดพิงว่าเป็นผู้ดูแล NGOs และเชิญร่วมจัดทำธรรมนูญชุมชนเพื่อแก้ปัญหาขัดแย้งอุตสาหกรรมฯจะนะ

กรุงเทพมหานคร, 10 กรกฏาคม 2563 – สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ได้มีการแถลงการณ์ชี้แจง กรณีนายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. กล่าวพาดพิงถึงบทบาทของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือ พอช. เกี่ยวกับการจัดทำธรรมนูญชุมชนในพื้นที่ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในรายการของ นายสุทธิชัย หยุ่น เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยมีข้อความบางตอนมีสาระสำคัญว่า พอช. หรือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นผู้ดูแลเอ็นจีโอ(NGO) และเชิญชวนเอ็นจีโอที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการนิคมอุตสากรรมจะนะ มาร่วมเวทีการจัดทำธรรมนูญชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งนั้น

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ซึ่งมีมีประสบการณ์การทำงานกับองค์กรชุมชนมายาวนาน ได้ชี้แจงว่า การจัดทำธรรมนูญชุมชนที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายนั้นต้องใช้เวลาและกระบวนการที่ละเอียด ทุกฝ่ายยอมรับและมีส่วนร่วม เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและกติกาการอยู่ร่วมกันของชุมชน กรณีที่ชุมชนยังมีความขัดแย้งกันอย่างกว้างขวาง ธรรมนูญชุมชนอาจจะไม่ใช่เครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

นอกจากนั้นยังได้ชี้แจงต่อคำกล่าวของนายชนธัญ ที่อ้างว่า พอช. เป็นผู้ดูแลเอ็นจีโอนั้น เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเป็นอย่างมาก เพราะ พอช.ไม่มีอำนาจหน้าที่ทั้งโดยพฤตินัยและนิตินัยที่จะไปดูแลเอ็นจีโอตามกล่าวอ้าง

ซึ่งก่อนหน้านั้น นายเรียง สีแก้ว เครือข่ายปกป้องดิน น้ำ ป่า นครศรีฯ-พัทลุง ซึ่งเป็นบุคคลที่ทำงานร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชมชนมายาวนานได้โพสความเห็นต่อกรณีดังกล่าวบนเฟสบุ๊กส่วนตัวที่ใช้ชื่อ นายเรียง สีแก้ว โดยได้ระบุว่า “หลังพลาดให้ทหารเลวมาไล่หมอสุภัทร์ แต่เจอกระแสสังคมตีกลับ เลยออกแนวถอย แล้วก็งัดบทเชิญมาเจรจา จะเจรจากันได้อย่างไร ในเมื่อคุณกุมมติ ครม. อยู่ในมือ แล้วจะมาทำลิงหลอกเจ้า ชวนมาเจรจาบนกติกาของคุณ มันทุเรศครับ เกมส์แบบนี้คงจะหวังว่า ถ้าประชาชน หรือ NGO ไม่ไปร่วม ก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีเหตุผล เขาเชิญแล้วแต่ไม่ยอมไป ยังทำไม่เนียน..ไปเรียนมาใหม่”

“ส่วน พอช. กับ ขบวนองค์กรชุมชน ที่เขาเอามาแอบอ้าง จะเอาอย่างไร ก็รีบแถลงต่อสังคมนะครับ เข้าใจหัวอกคน พอช.นะครับว่า เรื่องนี้มันถูกกดมาจากระดับรัฐมนตรี ผ่านการล็อปบี้จาก 2 คนสำคัญ ที่ดันไปรับงบประมาณมา ในนามโครงการพัฒนาชายแดนใต้ แล้วดันทำไม่ได้ อย่าเฉย เพราะประวัติศาสตร์ 20 ปี พอช. อาจสูญสิ้น เพราะปลายลิ้นของ…เด็กอนุบาลการศึก” ความเห็นของนายเรียง


แถลงการณ์
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กรณีการกล่าวพาดพิงถึงบทบาทของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือ พอช. เกี่ยวกับการจัดทำธรรมนูญชุมชนในพื้นที่ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ตามที่รองเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายชนธัญ แสงพุ่ม ได้ให้สัมภาษณ์รายการนายสุทธิชัย หยุ่น เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม มีข้อความบางตอนมีสาระสำคัญว่า พอช. หรือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เป็นผู้ดูแลเอ็นจีโอ(NGO) และเชิญชวนเอ็นจีโอที่ไม่เห็นด้วยกับโครงการนิคมอุตสากรรมจะนะ มาร่วมเวทีการจัดทำธรรมนูญชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งนั้น

สถาบันใคร่ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต.ได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสถาบัน ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เพื่อขอพบปะหารือและประสานการทำงานร่วมกัน แต่ผู้บริหารสถาบันติดภารกิจ ยังไม่สามารถยืนยันการพบปะดังกล่าวอย่างเป็นทางการได้ และพอช.ก็ไม่เคยได้รับหนังสือเชิญประชุมฉบับอื่นเกี่ยวกับธรรมนูญชุมชนในวันที่ 13 กรกฎาคม แต่อย่างใด

สถาบันมีประสบการณ์การทำงานกับองค์กรชุมชนมายาวนาน การจัดทำธรรมนูญชุมชนที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายนั้นต้องใช้เวลาและกระบวนการที่ละเอียด ทุกฝ่ายยอมรับและมีส่วนร่วม เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและกติกาการอยู่ร่วมกันของชุมชน กรณีที่ชุมชนยังมีความขัดแย้งกันอย่างกว้างขวาง ธรรมนูญชุมชนอาจจะไม่ใช่เครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการแก้ปัญหาความขัดแย้งนั้น

กรณีการกล่าวอ้างว่า พอช.เป็นผู้ดูแลเอ็นจีโอนั้นก็เป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเป็นอย่างมาก เพราะ พอช.ไม่มีอำนาจหน้าที่ทั้งโดยพฤตินัยและนิตินัยที่จะไปดูแลเอ็นจีโอตามกล่าวอ้าง การรวมตัวของเอ็นจีโอ มูลนิธิ สมาคมประชาสังคมหรือองค์กรชุมชนต่างๆเป็นไปตามสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญมาตรา 42 และ พอช.ก็เป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้ตั้งมาเพื่อควบคุมองค์กรใด ๆ ทั้งสิ้น

การทำงาน การประสานงานระหว่างหน่วยงานโดยปกติ โดยเฉพาะระหว่างหน่วยงานของรัฐนั้นจะต้องได้หารือและมีข้อตกลงร่วมถึงวัน เวลา สถานที่ คนเข้าร่วมและประเด็นการหารือให้ชัดเจนก่อนจึงจะมีการแถลงข่าวหรือเผยแพร่ข่าวสารต่างๆร่วมกันได้ ไม่ใช่เป็นการแถลงฝ่ายเดียวแล้วอ้างอิงหน่วยงานอื่น โดยไม่ได้หารือกับผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนั้นๆก่อน จนสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชนทั่วไปดังที่เกิดขึ้นในกรณีนี้ ข้อมูลข่าวสารที่จะแถลงที่พาดพิงถึงหน่วยงานอื่นก็ต้องมีการตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้องก่อน จึงจะไม่สร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนให้กับสาธารณะชน จนอาจลุกลามเป็นความขัดแย้งใหญ่โตได้

สถาบันยินดีทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆทุกหน่วยงาน บนพื้นฐานของความเท่าเทียมและให้เกียรติซึ่งกันและกันและต้องเป็นไปเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ให้ชุมชนพึ่งพาตนเองมากขึ้นเป็นลำดับ

จึงเรียนมาให้ผู้นำขบวนชุมชน ประชาสังคมและประชาชนทั่วไป ทราบโดยทั่วกัน
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
9 กรกฎาคม 2563


Recommended Articles