ชาวบ้านจังหวัดอุดรธานี-หนองบัวลำภู ถูกจำกัดสิทธิ์! การมีส่วนร่วมตัดสินใจ-ตรวจสอบ เหมืองโพแทช-เหมืองหิน

อุดรธานี, 1 กรกฏาคม 2563 – วันนี้ เวลา 09.00 น. กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี จำนวนกว่า 50 คน คัดค้านการจัดเวทีประชุมระดมความคิดเห็น เรื่อง “แผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่โพแทชเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในโครงการศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) เพื่อบริหารจัดการแร่โพแทช ที่โรงแรมมณฑาทิพย์ฮอลล์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งจัดโดยบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจีเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และกรมทรัพยากรธรณี

เป็นที่สังเกตว่าการจัดเวที SEA ครั้งนี้ ดำเนินการอย่างเร่งรัด กล่าวคือ ออกหนังสือเชิญลงวันที่ 24 มิ.ย. และให้ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 25 มิ.ย. และไม่ได้เชิญชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียให้เข้าร่วม แต่เมื่อชาวบ้านมาถึงก็ถูกกันให้อยู่หน้าประตูด้านหน้าโรงแรม โดยมีเจ้าหน้าที่ อส. มาคอยคุ้มกันเวที และอ้างว่าต้องปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

ด้านนางพิกุลทอง โทธุโย ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี กล่าวว่า เวทีในวันนี้จัดขึ้นเพื่ออะไร ถ้าไม่ต้องการให้ชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ซึ่งเราค้านเหมืองโปแตช มาเป็นเวลา 20 ปี จะเห็นได้ว่าข้าราชการกับบริษัทรวมหัวกันผลักดันโครงการมาโดยตลอด โดยไม่ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน มันจึงมีความขัดแย้งมาจนถึงทุกวันนี้


หนองบัวลำภู, 1 กรกฎาคม 2563 – เวลาเดียวกัน (09.00 น.) ที่จังหวัดหนองบัวลำภู ชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได จำนวน 12 คน ได้เข้ายื่นหนังสือต่อนายอำเภอสุวรรณคูหา ณ ที่ว่าการอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อขอให้เลื่อนการตรวจสอบการทำเหมืองแร่หินปูนและโรงโม่หินของบริษัท ธ.ศิลาสิทธิ จำกัด ในวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 ออกไปก่อน

เนื่องจากเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลาประมาณ 11.30 น. ได้มีหนังสือจากอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภูส่งมาถึงกลุ่มอนุรักษ์ฯ แจ้งให้ทราบว่าได้กำหนดการตรวจสอบการทำเหมืองแร่หินปูนและโรงโม่หินของบริษัทดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563 และขอให้กลุ่มอนุรักษ์ฯ มอบหมายตัวแทนและผู้ร่วมตรวจสอบ จำนวน 2 คน ให้เข้าร่วมตรวจสอบ โดยนัดหมายพบกันในเวลา 10.00 น.

โดยนายภูวฤทธิ์ ศรีทรบุตร ปลัดอำเภอสุวรรณคูหา ได้เป็นตัวแทนนายอำเภอสุวรรณคูหามารับหนังสือกับชาวบ้าน

นางเปลี่ยม สุวรรณสนธ์ ตัวแทนชาวบ้านกลุ่มอนุรักษ์ฯ ได้กล่าวกับนายภูวฤทธิ์ ศรีทรบุตร ว่า อุตสาหกรรมจังหวัดส่งหนังสือแจ้งล่วงหน้าเพียง 1 วัน (ไม่ ถึง 24 ชั่วโมง) ซึ่งกระชั้นชิดเกินไป ตนและชาวบ้านเตรียมข้อมูลเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไม่ทัน และไม่เห็นด้วยกับการจำกัดคนในพื้นที่ที่จะร่วมตรวจสอบการทำเหมืองเพียงแค่ 2 คน ทั้งที่ชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการทำเหมืองมีมากถึง 6 หมู่บ้าน ดังนั้น จึงขอให้เลื่อนการตรวจสอบการทำเหมืองในครั้งนี้ออกไปก่อน และก่อนการลงพื้นที่ตรวจสอบการทำเหมืองในครั้งต่อไปต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7-15 วัน เพื่อที่ชาวบ้านจะได้จัดเตรียมข้อมูลเอกสารหลักฐานและชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน และขอให้มีตัวแทนชาวบ้านหมู่บ้านละ 10 คน เข้าร่วมการตรวจสอบการทำเหมืองแร่ด้วย

ทั้งนี้หลังจากนายภูวฤทธิ์ ศรีทรบุตร ได้รับหนังสือจากชาวบ้านได้กล่าวว่า จะดำเนินการเรียนต่อนายอำเภอสุวรรณคูหาตามที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนต่อไป


Recommended Articles