เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น บุกห้องประชุม ศอ.บต. แสดงเจตนารมณ์คัดค้านโครงการนิคมอุตสาหกรรมฯจะนะ

เวลาประมาณ 09.00 น. วันนี้ (6 มิถุนายน 2563) เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ได้เดินทางมายังโรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อแสดงเจตนารมณ์คัดค้านโครงการนิคมอุตสาหกรรมฯจะนะ ขณะที่ศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. จัดเวทีประชุมสัมมนา หัวข้อ “กระบวนการสร้างการรับรู้และการสร้างการมีส่งนร่วมของภาคเอกชนในพื้นที่ขับเคลื่อนโครงการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา” ภายในโรงแรมดังกล่าว โดยเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ได้มีการชูป้าย แสดงเจตนารมณ์ถึงการคัดค้านโครงการนิคมอุตสาหกรรม และได้มีการแถลงการณ์ประณามการกระทำของ ศอ.บต. ที่ไม่เคยมีการชี้แจงหรือให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมใด ๆ แม้มีการจัดเวทีในหมู่บ้านในพื้นที่ 3 ตำบลแต่ไม่มีการชี้แจงรายละเอียดโครงการแต่อย่างใด และเลือกจัดเฉพาะกับผู้นำชุมชนเท่านั้น

โดยตอนท้ายของแถลงการณ์ระบุว่า ทางเครือข่ายเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้อง และไม่ชอบตามหลักกระบวนการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทั้งที่โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบกับประชาชนในวงกว้าง ศอ.บต. จึงควรให้ความสำคัญกับการดำเนินการดังกล่าวอย่างมีมาตรฐานมากกว่าที่เป็นอยู่ ให้มีความเป็นธรรมาภิบาล ที่ไม่ใช่แค่คิดจะเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนเท่านั้น เพราะท้ายที่สุดแล้วผู้ที่จะต้องแบกรับผลกระทบทั้งหมดคือชุมชนในพื้นที่ทั้ง 3 ตำบลของอำเภอจะนะ และคนทั้งจังหวัดสงขลา เราจึงขอเรียกร้องให้ ศอ.บต.ยกเลิกโครงการนี้ในทันที


แถลงการณ์
เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น
เรื่อง ยกเลิกโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตจะนะ หยุดสร้างความอัปยศให้กับ ศอ.บต.

โครงการ “จะนะเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” คือโครงการที่ถูกสร้างขึ้นจากกระบวนการเท็จตั้งแต่ต้น และกำลังกลายเป็นโครงการที่สร้างความขัดแย้งในชุมชนที่อาจจะหนักขึ้นในอนาคต ซึ่งโครงการนี้จะเป็นความอัปยศที่สุดของศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. อันสังเกตได้ถึงความผิดปกติ และผิดมาตรฐานในแนวทางการดำเนินของ ศอ.บต. อย่างไม่เคยมีมาก่อน อย่างเช่น

1. ศอ.บต. กำลังกลายเป็นผู้ยุยง ส่งเสริม และสร้างความขัดแย้งเสียเองในพื้นที่อำเภอจะนะ อันเกิดจากความคิดเห็น และความไม่เข้าใจถึงข้อเท็จจริงในโครงการอย่างครบถ้วนตั้งแต่ต้น โดยได้มีการสร้าง และสนับสนุนผู้นำชาวบ้านที่เห็นจำนวนหนึ่ง ทำหน้าที่เสมือนเป็นเจ้าหน้าที่ของ ศอ.บต. มาดำเนินการจัดเวทีในชุมชนอย่างไม่เข้าใจกระบวนการและข้อกฏหมาย แล้วอ้างว่าสามารถจะดำเนินการตามที่ประชาชนร้องขอทุกอย่างหากโครงการนี้เกิดขึ้นได้จริง แต่กลับไม่สามารถอธิบายรายละเอียดของโครงการได้เมื่อถูกชาวบ้านทั่วไปซักถาม

2. ศอ.บต. สร้างฉากจัดเวทีเพียงรูปแบบ หวังเพียงรายชื่อและลายเซ็นชาวบ้านที่จะนำไปอ้างว่ามีผู้สนับสนุนโครงการจำนวนมากให้กับรัฐบาล แต่ไม่สนใจสร้างความเข้าใจในเชิงเนื้อหาสาระที่เป็นข้อเท็จจริง และยังใช้วิธีการล่อใจในรูปแบบต่างๆ อย่างเช่นการแจกเงินและข้าวของให้คนเข้าร่วมประชุมในแต่ละครั้ง

3. ศอ.บต. และกลุ่มทุนที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการ พยายามรวบรัดขั้นตอนกระบวนการดำเนินงาน โดยไม่สนใจระเบียบปฏิบัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่สนใจต่อสภาวะทางสังคม วัฒนธรรมของคนในพื้นที่ อันรวมถึงวิกฤติด้านสุขภาพในปัจจุบัน ดังเช่นความพยายามที่จะจัดเวทีแก้ไขผังเมืองในช่วงการที่มีการถือศิลอดของพี่น้องมุสลิม และยังเป็นช่วงการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 จนถูกสั่งให้ยกเลิกเวทีออกไป

4. รัฐบาลอนุมัติโครงการก่อน แต่พยายามจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นตามหลังอย่างเสียไม่ได้ ด้วยว่าโครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่มาก ซึ่งจะสร้างความเสียหายกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างมหาศาลในอนาคต และเชื่อว่าจะทำให้เกิดการเปลี่ยนสภาพของชายหาดอย่างรุนแรง ซึ่งรวมถึงการทำลายระบบนิเวศโดยรวมของสัตว์น้ำ แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำทะเลทั่วทั้งจังหวัดสงขลา อันจะนำมาซึ่งความยากลำบากในการดำรงชีวิตปกติของประชาชนในชุมชนทั้ง 3 ตำบล ของอำเภอจะนะอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง จึงควรเปิดกว้างการรับฟังความคิดเห็นคนสงขลาทั้งจังหวัดตั้งแต่ต้น ไม่ใช่กลับหัวกลับหางทำกันแบบนี้

5. โครงการนี้ดำเนินงานด้วยความรีบเร่งในช่วงปลายของรัฐบาลประยุทธ์ 1 ซึ่งถือเป็นมติ ครม.ฉบับสุดท้ายก่อนหมดวาระการบริหารงานของรัฐบาล เสมือนเป็นการทิ้งทวนของรัฐบาล คสช.อย่างผิดปกติ

ทางเครือข่ายเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้อง และไม่ชอบตามหลักกระบวนการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทั้งที่โครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่จะส่งผลกระทบกับประชาชนในวงกว้าง ศอ.บต. จึงควรให้ความสำคัญกับการดำเนินการดังกล่าวอย่างมีมาตรฐานมากว่าที่เป็นอยู่ ให้มีความเป็นธรรมาภิบาล ที่ไม่ใช่แค่คิดจะเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนเท่านั้น เพราะท้ายที่สุดแล้วผู้ที่จะต้องแบกรับผลกระทบทั้งหมดคือชุมชนในพื้นที่ทั้ง 3 ตำบลของอำเภอจะนะ และคนทั้งจังหวัดสงขลา เราจึงขอเรียกร้องให้ ศอ.บต.ยกเลิกโครงการนี้ในทันที

จึงแถลงมาเพื่อทราบ
วันที่ 6 มิถุนายน 2563


Recommended Articles