สผ.เห็นชอบผ่าน “อีไอเอ” โรงงานน้ำตาล ทุ่งกุลาฯ ช่วงสถานการณ์โควิด นักวิชาการหวั่น ผลกระทบต่อ ปชช. ขยายวงกว้าง

ในช่วงที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ Covid-19 ที่ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศกำลังหวั่นวิตกต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวนั้น

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2563 เว็บไซค์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้เผยแพร่ผลโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ การรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA โดยหนึ่งในโครงการเหล่านั้นมี โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลพ่วงโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด ที่มีพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ในต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตน์ จ.ร้อยเอ็ด เป็นโครงการที่ได้รับความเห็นชอบ และเป็นโครงการที่ถูกคัดค้านจากประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่  7 ตำบล ของ อ.ปทุมรัตต์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด และ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม มาโดยตลอด นับตั้งแต่ปี 2561

ซึ่งในรายละเอียดของการรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด ว่าจ้างให้จัดทำ EIA ดังกล่าว ได้ระบุถึงมาตรการการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้ 2 ระยะคือ ระยะการก่อสร้างโรงงาน และระยะการดำเนินการผลิตน้ำตาล [ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดอ่านเพิ่มเติมที่นี่]

และเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอรายงานดังกล่าวต่อการพิจารณาของคณะกรรมการผู้เชียวชาญฯ และมีมติเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของบริษัทน้ำตาลบ้านโป่ง

ด้าน ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ นักวิชาการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เห็นว่า อุตสาหกรรมน้ำตาลในอีสานไม่ได้มีแค่โรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลเท่านั้น แต่โรงงานแต่ละแห่งต้องมีพื้นที่ปลูกอ้อยหลายแสนไร่ แต่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ทำการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่ครอบคลุมประเด็นและพื้นที่การปลูกอ้อยแต่อย่างใด และที่ผ่านมารัฐก็ผ่อนปรนให้กับการเผาอ้อยโดยไม่สนใจใยดีสุขภาพของประชาชน

ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

“อุตสาหกรรมน้ำตาลกำลังผุดโรงงานน้ำตาลพ่วงโรงไฟฟ้าชีวมวลในอีสานราวกับดอกเห็ดในฤดูฝน ล่าสุด สผ.ได้อนุมัติอีไอเอโรงงานน้ำตาลกลางทุ่งกุลา จ.ร้อยเอ็ด อุตสาหกรรมน้ำตาลในอีสานไม่ได้มีแค่โรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้า แต่โรงงานแต่ละแห่งต้องมีพื้นที่ปลูกอ้อยหลายแสนไร่

“บทเรียนจากที่อื่น ๆ เช่น สระแก้ว เพชรบูรณ์ ขอนแก่น เลย ดงมูล (จ.กาฬสินธุ์) พบว่าหลังจากมีการปลูกอ้อย เมื่อถึงฤดูหีบอ้อย ได้มีการเผาอ้อยขนานใหญ่ แม้มีการขอความร่วมมือ มีกฎหมายเอาผิดผู้เผาอ้อย แต่การเผาอ้อยก็ยังเกิดขึ้นและแก้ปัญหาไม่ได้

“ขณะที่ประชาชนในพื้นที่ต้องเผชิญกับชะตากรรมจากปัญหาหมอกควันและฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 กันถ้วนหน้า ไม่เว้นแต่คนในเมือง ดังตัวอย่างของเมืองขอนแก่น กำแพงเพชร ฯลฯ

“หากปล่อยให้โรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลผุดขึ้นทั่วอีสาน คนอีสานก็เตรียมรับมือเลยครับว่าจะอยู่กันอย่างไร เตรียมเงินไว้จ่ายค่ารักษาพยาบาล เตรียมพร้อมรับกับโรคทางเดินหายใจ ปัญหาจากอุตสาหกรรมน้ำตาลในอีสานในมิติของสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจึงเป็นปัญหาร่วมของคนอีสาน ไม่ใช่แค่ชาวบ้านในชุมชนที่ตั้งโรงงาน แต่รวมถึงพวกเราทุกคน” ดร.ไชยณรงค์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม กระทรวงอุตสาหกรรม โดย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.) ได้จัดทำ แผนยุทธศาสตร์อ้อยและน้ำตาลทราย 10 ปี (พ.ศ.2558-2569) เพิ่มพื้นที่ปลูก 6 ล้านไร่ ภายในปี 2569 โรงงานน้ำตาลในภาคอีสาน จาก 20 โรงงาน เป็น 30 โรงงาน และอาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่านั้น รวมทั้งเกษตรแปลงใหญ่ไร่อ้อย โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการ คือ หอการค้าไทยและกลุ่มมิตรผล

ซึ่งมีแผนการลงทุนในประเทศ 5 ปี (2560-2564) หลังได้รับใบอนุญาตตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล (สอน.) และได้ใบอนุญาตตั้งโรงงาน (รง.4) จาก กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว บริษัทเอกชนเตรียมเม็ดเงิน 20,000 ล้านบาท ตั้งโรงงานน้ำตาล 4 แห่ง ใน จ.อำนาจเจริญเป็นแห่งแรก และตามมาด้วย จ.ขอนแก่น จ.ร้อยเอ็ด และ จ.ชัยภูมิ ส่วนแผนขยายกำลังการผลิตอ้อย น้ำตาล และไฟฟ้าชีวมวล จะทำควบคู่กันโดยใช้งบลงทุนโรงงานละ 5,000 ล้านบาท บนพื้นที่ประมาณ 1,000 ไร่ กำลังการผลิต 20,000 ตันต่อวัน/โรงงาน โดยจะใช้พื้นที่ปลูกอ้อย 300,000-400,000 ไร่ต่อโรงงาน และจะเริ่มก่อสร้างภายในปลายปี 2559 หลังจากที่ทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) เสร็จภายใน 2 เดือนจากนี้ ทั้งนี้โรงงานน้ำตาลใหม่ทั้ง 4 แห่งจะยังไม่สามารถผลิตเอทานอลได้ ดังนั้นจึงจะส่งผลให้กลุ่มมิตรผล มีโรงงานน้ำตาลในประเทศไทยทั้งหมด 10 แห่ง รวมกำลังหีบอ้อย 20 ล้านตันต่อปี ผลิตเป็นน้ำตาล 2.3 ล้านตัน [ที่มา : อีสานใหม่]


โดย ตาล วรรณกูล / ผู้ก่อตั้ง Region Calling

Recommended Articles