ชาวบ้านวังหีบ แถลงการณ์ โต้! นายกฯ เล็ก ทุ่งสง หยุดฉวยโอกาส! ผลักดันเขื่อนวังหีบ

ภายหลังจากเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ที่ผ่านมาได้มีการเผยแพร่คลิป นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรธรรมชาติ โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า

“เมื่อวานได้มีการประชุม และได้เสนอในที่ประชุมจังหวัดว่า เราจะฟื้นและติดตามให้มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวังหีบ ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริ ซึ่งขณะนี้ผมได้ร่างหนังสือเตรียม แล้วจะได้มีแบบสอบถามให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลได้แสดง ง่าย ๆ 2 ข้อ 1) เห็นด้วย 2) ไม่เห็นด้วย แต่ต้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบส่ง เพื่อแสดงความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง” นายทรงชัยกล่าว >>> ดูคลิปต้นฉบับ

560000005724001
ผศ.ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ต่อมา เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 ผศ.ดร.สิตางศุ์ พิลัยหล้า ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ได้แสดงความคิดเห็นโต้แย้งต่อคลิปดังกล่าว ในเฟสบุ๊กส่วนตัวที่ใช้ชื่อว่า Sitang Pilailar “การก่อสร้างเขื่อนวังหีบ ‘ไม่สามารถ’ แก้ปัญหาน้ำแล้งที่เทศบาลทุ่งสงได้ เพราะทุ่งสงใช้น้ำจากลุ่มน้ำท่าเลา ท่าโหลน คลองเปิก ที่มาจากน้ำตกโยงซึ่งเป็นคนละลุ่มน้ำ กับ ลุ่มน้ำวังหีบ”

“ท่านนายกฯ ทุ่งสง เคยอยู่ในคณะทำงานแก้ปัญหาความขัดแย้ง ที่่แต่งตั้งสมัย รมช. กษ. วิวัฒน์ ศัลยกำธร (อจ.ยักษ์) ถ้าไม่ใช่ว่าท่าน ‘ขาดประชุม’ และ ‘โดด’ การลงพื้นที่ของคณะทำงาน .. ท่านก็จะเข้าใจว่า การแก้ปัญหาน้ำประปาทุ่งสงขาดแคลน ควรดำเนินการด้วยน้ำในลุ่มน้ำตัวเอง คือ ท่าเลา ท่าโหลน คลองเปิก ซึ่งน้ำมาจากน้ำตกโยง มีน้ำเหลือเฟือ พอใช้ตลอดปี และยังพอสำหรับการขยายตัวในอนาคตอีกด้วย โดยที่่ประปาภูมิภาคทุ่งสง ต้องมีแหล่งกักเก็บน้ำของตัวเอง”

“เรื่องนี้ การประปาภูมิภาค ก็รู้ปัญหาดี แต่ยังติดขัดเรื่องงบประมาณ (ซึ่งได้เคยมีการหารือบ่อยครั้งในที่ประชุมน้ำชาติ)”

“ฉะนั้น การที่ นายกฯ ทุ่งสง ออกมาเรียกร้องโครงการก่อสร้างเขื่อนวังหีบ จึงเป็นการแสดงความไม่รู้เรื่อง ไม่เข้าใจ ของตัวท่านเอง อาจจะเพราะท่านขาดประชุมบ่อย หรือไม่ได้เข้าร่วมเวทีการมีส่วนร่วมที่คณะทำงานได้ร่วมกันจัดขึ้นตั้งแต่ต้นจนจบ .. นอกจากท่านไม่เข้าใจ ไม่รู้เรื่องไม่พอ ยังสื่อสารออกไปผิดๆ สร้างความเข้าใจผิดในหมู่ประชาชน นำมาซึ่งความแตกแยกของพี่น้องทุ่งสงและพี่น้องวังหีบอีกด้วย”

“ดิฉันในฐานะอดีตเลขาและคณะทำงานฯ การแก้ปัญหาความขัดแย้งการก่อสร้างเขื่อนวังหีบ ที่ท่านนายกฯ ทุ่งสง ก็เป็นหนึ่งในคณะทำงานฯ ยินดีที่จะให้ข้อมูล และความกระจ่างกับท่านอีกครั้งนะคะ”

“เพื่อให้ท่านมีความเข้าใจที่ถูกต้องทางวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ เข้าใจพื้นที่ตัวเอง เข้าใจประชาชน และไม่สร้างความแตกแยก รวมไปถึงการอาจผันงบไปใช้ผิดๆ ที่ไม่แก้ปัญหาของพี่น้องทุ่งสง ที่อาจมีผลต่อการตรวจสอบการใช้งบประมาณในอนาคตด้วย”

และในวันเดียวกัน ชาวบ้านบ้านวังหีบ ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ก็ได้ออกมาอ่านแถลงการผ่านคลิปที่เผยแพร่ใน แฟนเพจ ปกป้องวังหีบ หัวข้อ “หยุดฉกฉวยโอกาสสภาวะวิกฤตผลักดันเขื่อนวังหีบ” ซึ่งมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

ตามที่นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้ออกมาขอบคุณพี่น้องชาวทุ่งสงที่ร่วมกันฝ่าวิกฤต โควิด-19 และขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังเข้าสู่ภาวะวิกฤต โดยมีการรื้อเอาโครงการเขื่อนวังหีบกลับมาอีกครั้ง อ้างว่าเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เมืองทุ่งสง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ทีผ่านมานั้น และในขณะนี้ได้มีการแจกแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้แก่พี่น้องประชาชนในเทศบาลเมืองทุ่งสง

94094371_2453458044966901_7023214214151929856_n
แบบสอบถาม การแสดงความคิดเห็นเขื่อนวังหีบ

พวกเราชาวบ้านวังหีบซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง เห็นว่า

1. การที่นายกเทศบาลออกมาผลักดันโครงการวังหีบ โดยให้ข้อมูลว่า โครงการวังหีบสามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ รวมไปถึงเป็นแหล่งน้ำดิบให้กับประปาทุ่งสงและอำเภอนาบอน เป็นโครงการที่พี่น้องประชาชนจะได้รับผลประโยชน์ พวกเราชาวบ้านหีบขอเรียนว่า การสร้างเขื่อนวังหีบไม่สามารถแก้ไขปัญหา ภัยแล้งได้ ตามคำกล่าวอ้างของนายทรงชัย นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง และจากการศึกษาร่วมกันกับกรมชลประทานพบว่า การสร้างเขื่อนวังหีบเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำดิบในการผลิตประปานั้นไม่มีความคุ้มค่า เนื่องจากสายน้ำวังหีบไม่ได้ไหลผ่านเข้าตัวเมืองทุ่งสงและการส่งน้ำผ่านทางท่อเป็นการลงทุนที่มูลค่าสูง ในขณะที่ ปริมาณน้ำจากคลองท่าแพที่เป็นแหล่งน้ำดิบในปัจจุบันมีปริมาณเพียงพออยู่แล้ว จึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำจากเขื่อนวังหีบแต่อย่างใด

2.การที่นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสงฉกฉวยใช้โอกาสในขณะที่บ้านเมืองเกิดภาวะวิกฤติจากสถานการณ์การระบาดของ โควิด-19 และภัยแล้ง มาผลักดันเขื่อนวังหีบ โดยที่ไม่ฟังเสียงของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เป็นการกระทำที่ ไม่สมควรกระทำเป็นอย่างยิ่ง

3. การแจกแบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นฯ ดังกล่าว เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องตาม ประกาศระเบียบสำนักนายกว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 หนำซ้ำยังขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง จึงขอตั้งข้อสังเกตว่า เทศบาลไม่ใช่หน่วยงานเจ้าของโครงการอย่างแท้จริงแต่เป็นกรมชลประทาน ดังนั้นไม่ใช่หน้าที่ของเทศบาลในการรับฟังความคิดเห็น ฉะนั้นในการแจกแบบสอบถามในครั้งนี้ มีผลประโยชน์อื่นแอบแฝงหรือไม่

พวกเราชาวบ้านวังหีบขอเรียนว่าในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การกระทำของนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ซ้ำเติมความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะชาวบ้านวังหีบ การกระทำดังกล่าวนอกจากจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ถูกจุดแล้ว ยังสร้างความขัดแย้งให้กับประชาชนในพื้นที่ จึงขอให้ ท่าน ยุติการแจกแบบสอบถามฯดังกล่าวโดยทันที เนื่องจาก “ท่าน” ไม่ใช่เจ้าของโครงการที่แท้จริงและไม่ใช่หน้าที่ของเทศบาล และพวกเราขอยืนยันว่า พวกเราไม่เห็นด้วยกับการสร้างเขื่อนวังหีบ ส่งเสริมการจัดการน้ำที่ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

ชาวบ้านวังหีบผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการสร้างเขื่อนวังหีบ 25 เมษายน 2563. >>> ดูคลิปแถลงการณ์

83445093_2387179264928113_7305706647140171776_n
ลำน้ำวังหิบ ในตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Recommended Articles