Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS

ชาวบ้านวังหีบ แถลงการณ์ โต้! นายกฯ เล็ก ทุ่งสง หยุดฉวยโอกาส! ผลักดันเขื่อนวังหีบ

ภายหลังจากเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 ที่ผ่านมาได้มีการเผยแพร่คลิป นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรธรรมชาติ …