พีมูฟ “โต้บิ๊กตู่” ไม่ได้มาขอกันฟรีๆ พร้อมท้าสัมผัสความจริง!

เมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้ (9 พฤษภาคม 2561) ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม P-move แถลงการณ์ท้านายกฯ สัมผัสความจริง “ฟังเสียงความจน คนจนไม่เอาฟรี”

IMG_0420

จากกรณีที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้แถลงข่าวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)สัญจรที่จังหวัดบุรีรัมย์ว่า “ถ้าเราเรียกร้องอย่างเดียว จะขอฟรีทุกเรื่องคงลำบาก ต้องทำความเข้าใจกับสังคม พีมูฟวันนี้ย้ายไปกระทรวงโน้นกระทรวงนี้ก็ระวังด้วย ทำให้มันถูกต้องตามกฎหมาย การจะไปชี้ตรงโน้นตรงนี้เอาเองมันไม่ได้ ถ้าทุกคนทั้งประเทศลุกขึ้นมาชี้แล้วมันจะไปกันอย่างไร สื่อไปสร้างความเข้าใจด้วย รัฐบาลก็รับพิจารณา ในกลุ่มคณะทำงานอนุกรรมการจัดหาพื้นที่ให้อยู่แล้ว ก็ต้องอดทน เราอยากจะทำให้ดีที่สุด ไม่เช่นนั้นก็ต้องเอาป่าอุทยาน ป่าต้นน้ำมาแจกกันหมด มันเป็นไปไม่ได้ ที่ของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(สปก.) บางพื้นที่น่าจะจัดได้ก็บุกรุกเต็มพื้นที่สปก.เข้าไปอีก ผมถามว่าการสู้รบกับคนที่มีรายได้น้อย มันยากง่ายเพียงใด ถ้าง่าย ทุกรัฐบาลคงทำสำเร็จไปแล้ว แต่รัฐบาลนี้ต้องหาหนทางปฏิบัติให้ได้โดยไม่มีปัญหาต่อไปในอนาคต” เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 61 นั้น

ซึ่งเป็นปฏิกิริยาโต้ตอบจากฝ่ายรัฐบาลถึงกรณีที่พีมูฟเคลื่อนไหวเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ผ่าน 7 กระทรวงหลักคือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่วันที่ 2 พ.ค. เป็นต้นมา

ทางเครือข่ายขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม หรือ P-Move ได้แถลงการณ์โต้คำพูดดังกล่าว ด้วยมองว่านายกรัฐมนตรี ยังไม่เข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนอย่างแท้จริง จึงมีข้อเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลงพื้นที่ไปสัมผัสความจริงด้วยตัวเอง และได้ชี้แจงว่า เครือข่ายพีมูฟไม่ใช่เพียงคนจนที่มีปัญหาหรือถูกกระทำ แต่ยังเป็นกลุ่มประชาชนที่มีรูปธรรมการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาของตนเอง มีกลุ่มออมทรัพย์ มีธนาคารชุมชน มีระบบสวัสดิการชุมชน มีการสร้างบ้าน สร้างชุมชน การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ จนเป็นรูปธรรมจนถึงทุกวันนี้ในหลายรูปแบบ

โดยพีมูฟยืนยันว่า “ไม่มีความประสงค์ที่จะทำให้รัฐบาลเสียภาพลักษณ์จากการรวมตัวเสนอแนะแนวทางการพัฒนาและเรียกร้องการแก้ไขปัญหาของคนจนแต่อย่างใด เพียงต้องการการแก้ไขปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ส่วนการที่นายกรัฐมนตรีบอกให้พีมูฟอดทนรอ พีมูฟได้อดกลั้นถึงที่สุดแล้วเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี แต่ไม่เกิดการแก้ไขปัญหาตามที่เคยเสนอแม้แต่กรณีเดียว เพราะที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการร่วมเพียงครั้งเดียวเท่านั้น” ตัวแทนกล่าว

ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ยังคงมีความจำเป็นในการติดตามการแก้ปัญหาของรัฐบาลอีกต่อไปจนกว่าการแก้ปัญหาจะบรรลุผลตามข้อเสนอ และเกิดการปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ แถลงการณ์ระบุทิ้งท้าย…

ภาพเอกสารแถลงการณ์ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม P-move แถลงการณ์ท้านายกฯ สัมผัสความจริง “ฟังเสียงความจน คนจนไม่เอาฟรี”

Recommended Articles