คนเมืองตากคัดค้าน! โรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรม หวั่นกระทบชุมชนและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลาประมาณ 09.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขบวนกลุ่มประชาชนผู้คัดค้านการก่อสร้างโรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรม และภาคีสหพันธ์รักษ์เมืองตาก/สมัชชาประชาชนสุโขทัย จำนวนกว่า 300 คน ได้เคลื่อนขบวนออกจากพื้นที่ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก ไปยังศาลากลางจังหวัดตาก เพื่อยื่นหนังสือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจำนวน 9 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก, สำหนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก, สำนักงานป่าไม้ เขต4 จังหวัดตาก, สำนักงานสาธารณะสุข จังหวัดตาก, การโยธาและผังเมือง จังหวัดตาก, มณฑลทหารบกที่ 310 ฯลฯ เพื่อแสดงเจตนารมย์ในอันที่จะคัดค้านโครงการการสร้างศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมของบริษัทพีดีไอตาก อีโค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัทผาแดง อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

16649202_1248466471912433_3084673529252821585_n

สืบเนื่องมากจากได้มีการดำเนินโครงการศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่สอดรับกับแผนยุทธศาสตร์การจัดการกากอุตสาหกรรม พ.ศ. 2558-2562 ของกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นโครงการที่พัฒนาโดยบริษัท พีดีไอตาก อีโค จำกัด บริษัทในเครือของผาแดงฯ  ซึ่งจะทำให้กากอุตสาหกรรมได้รับการกำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ มีความปลอดภัยต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศและลดการลักลอบทิ้งของเสียอุตสาหกรรมอย่างผิดกฎหมาย ในพื้นที่ตำบลหนองบัวใต้ อ.เมือง จ.ตาก ซึ่งที่ตั้งโรงงานฯ อยู่ห่างแม่น้ำปิงประมาณ 500 เมตร นั้น

ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหนองบัวใต้ และตำบลใกล้เคียง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านที่มีอาชีพเกษตรกรรม ที่มีที่พักอาศัย และมีพื้นที่ไร่นาสวนที่ใช้ทำมาหากิน อยู่ในพื้นที่รัศมีติดกับบริษัทผาแดง (บริษัท พีดีไอตาก อีโค จำกัด) ในพื้นที่ระยะห่าง 0-5 กิโลเมตร มีความวิตกกังวลว่าจะเกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม หากมีการตั้งโรงงานกำจัดกากอุตสาหกรรมในพื้นที่

16711910_1248465881912492_6488191096861147077_n

จึงรวมตัวกันเดินทางเข้ายื่นหนังสือคัดค้านการดำเนินโครงการศูนย์บริหารจัดการกากอุตสาหกรรมต่อหน่วยงานราชการ ทั้ง 9 หน่วยงาน โดยมีเหตุผลในการคัดค้าน ดังนี้

  1. ที่ตั้งของโรงงานจัดการกากขยะอุตสาหกรรม ตั้งอยู่ตำบลหนองบัวใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ห่างจากชุมชน รัศมีไม่เกิน 300 เมตร ถึง 5 กิโลเมตร มีบ้านพักอาศัยรวมกัน แบ่งเป็น
  • หมู่ที่ 1 บ้านหนองปรือ มีจำนวนประชากร  890    คน
  • หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัวใต้ มีจำนวนประชากร  1,586  คน
  • หมู่ที่ 3 บ้านคลองห้วยทราย มีจำนวนประชากร  566   คน
  • หมู่ที่ 4 บ้านดงปู มีจำนวนประชากร  815    คน
  • หมู่ที่ 5 บ้านท่าเล่ย์ มีจำนวนประชากร  836    คน
  • หมู่ที่ 6 บ้านคลองห้วยทรายสอง มีจำนวนประชากร 1,033  คน
  • หมู่ที่ 7 บ้านหนองตาชื่น มีจำนวนประชากร  551   คน

รวมประชากรในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัวใต้ ประมาณ 6,277 คน โดยมีเด็กเล็กและเยาวชน ในช่วงอายุแรกเกิด – 15 ปี อยู่ประมาณ 1,000 กว่าคน และตำบลแม่ท้อ ตำบลวังหิน และตำบลประดาง

2. มีโรงเรียนระดับเตรียมอนุบาล – ระดับประถม ที่อยู่ในรัศมีติดกับโรงงาน ประมาณ 300-1,000 เมตร จำนวน 6 โรงเรียน ที่มีอายุน้อยและต้องได้รับผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากโรงงานฯ อย่างแน่นอน

3. มีแม่น้ำสายหลัก คือ แม่น้ำปิง ซึ่งที่ตั้งของโรงงานฯ อยู่ห่างจากแม่น้ำ ประมาณ 500 เมตร เท่านั้น ซึ่งปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่ได้ขายที่นาที่ติดกับแม่น้ำให้บริษัท ผาแดงฯ ไปเกือบหมดแล้ว เนื่องจากมีสารแคดเมียมรั่วไหลออกมาในพื้นที่นา จึงทำให้ไม่สามารถ ทำนาได้ จำเป็นต้องขายให้กับบริษัทผาแดงไป

4. ปัจจุบันชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหนองบัวใต้ มีปริมาณขยะที่เป็นสารพิษอันตรายน้อยมาก เพราะอาชีพส่วนใหญ่เป็นอาชีพเกษตรกรรม ทำไร่ทำสวน จึงสามารถกำจัดขยะมูลฝอยและขยะที่เป็นอันตรายในแต่ละครัวเรือนได้เอง จึงไม่มีความจำเป็นเลยที่จะต้องมีการจัดตั้งเป็นโรงงานจัดการกากขยะอุตสาหกรรม

5. การใช้เตาเผาขยะ ปัจจุบันไม่มีเทคโนโลยีที่ปลอดภัยที่สุด เพราะระดับความร้อนที่ใช้ในการเผาจะมีสารพิษ ไดอ๊อกซินออกมาสู่ชั้นบรรยากาศที่ล่องลอยไปไกลได้หลาย 10 กิโลเมตร สารพิษนี้ทำให้เกิดมลพิษติดในระบบนิเวศน์ตราบชั่วลูกหลาน โดยเกิดอาการภูมิแพ้ มะเร็ง ความผิดปกติทางพันธุกรรม (เด็กจะป่วย,คนโตจะตาย, คนท้องลูกมีความเสี่ยงที่จะพิการ สุดท้ายเราก็ตายผ่อนส่งกันทั้งชุมชน)

หมายเหตุ กรณีตัวอย่างบทเรียน จากที่โรงงานไฟฟ้าพลังงานหาดใหญ่ถูกสั่งปิดชั่วคราวเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบทางมลพิษ

6. น้ำเสียที่รั่วไหลจากระบบ การล้างทำความสะอาดต่าง ๆ จะไหนลงสู่แหล่งน้ำ ไหลไปให้ชาวบ้านใช้กันต่อ และยังมีน้ำเสียที่ซึมลงสู่ระบบน้ำใต้ดิน สุดท้าย พืช ผัก และสัตว์น้ำก็จะปนเปื้อนสารพิษ

7. ความเจริญในพื้นที่ตำบลหนองบัวใต้จะไม่มีต่อไป ไม่มีใครที่อยากจะมาสร้างที่อยู่อาศัยใกล้กับโรงงานที่มีแต่สารพิษ เนื่องจากจะมีความเสี่ยงจากผลกระทบทางมลพิษ กลิ่น ควัน และความเจ็บป่วย ที่ดินราคาตก ฝนที่ตกตามธรรมชาติก็จะกลายเป็นฝนพิษ ไม่สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้

8.จังหวัดตาก เป็นเมืองท่องเที่ยว เป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ไม่ใช่เมืองอุตสาหกรรม ไม่มีความจำเป็นใดๆ เลย ที่จะต้องมีโรงงานที่มีแต่สารพิษ ที่ต้องขนมาจากโรงงานอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่จังหวัดเขาไม่ต้องการทั้งๆ ที่เค้ามีรายได้ภาษีมากมายจากโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ๆ ทำไมจังหวัดตากเรา ที่ไม่เคยมีขยะสารพิษ ต้องรับเอาของที่เป็นอันตรายมาให้ลูกหลานเราด้วย

9. ในพื้นที่ตำบลหนองบัวใต้ ตำบลวังหิน เขตอำเภอเมืองตาก ตำบลประดาง เขตอำเภอวังเจ้า ซึ่งอยู่ในรัศมี 0 – 5 กิโลเมตร จากพื้นที่ตั้งโรงงานศูนย์บริหารการกำจัดกากขยะ อุตสาหกรรม มีพื้นที่ปลูกลำไยและผลิตลำไยคุณภาพนอกฤดู เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดตาก สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและมีการขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น ทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เกษตรกรชาวสวนลำไย มีความวิตกกังวลว่าโรงงานเผากากขยะอุตสาหกรรมจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตลำไยและมีการปนเปื้อนของสารเคมีทำลายการผลิตลำไยคุณภาพรับรองมาตรฐาน GAP เกษตรกรอาจจะผลิตไม่ได้ (สารเคมีมีผลต่อการทำช่อดอก) หรือขยายผลผลิตไม่ได้เนื่องจากการปนเปื้อนมลพิษทางอากาศ การผลิตลำไยในพื้นที่ชุมชนนี้สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรปีละนับหลายสิบล้านบาท

10. การดำเนินการของบริษัทดังกล่าวได้ ขออนุญาตเช่าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในการขุดบ่อฝังกลบกากขยะอุตสาหกรรม พื้นที่ดังกล่าว อยู่ติดกับป่าชุมชนและป่าต้นน้ำของอ่างเก็บน้ำบ้านคลองห้วยทราย อ่างเก็บน้ำบ้านท่าเล่ย์ อ่างเก็บน้ำบ้านดงปู ซึ่งใช้ประโยชน์ในการทำเกษตรและประปาของหมู่บ้าน การตั้งโรงงานดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ การปนเปื้อนของสารพิษสู่แหล่งน้ำ สัตว์น้ำ ป่าไม้และแหละอาหาร

16711580_1248465855245828_8147612913216825355_n-1

 

บรรยากาศที่หน้าศาลกลางจังหวัดตาก มีกลุ่มชาวบ้าน จากตำบลหนองบัวใต้ และตำบลใกล้เคียง ชุมนุมกว่า 300 คน จากนั้น นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้ลงมารับหนังสือคัดค้านและจดหมายเปิดผนึกด้วยตัวเองพร้อมระบุว่า “ตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบความกังวลของพี่น้องชาวบ้านแล้ว ต่อจากนี้จะรับไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง 9 หน่วยงาน อีกครั้ง แล้วจะเรียกตัวแทนชาวบ้านมารับทราบความคืบหน้าในเร็วๆ นี้”

เอกสารคำแถลงการณ์

จดหมายเปิดผนึก

Recommended Articles