“ทองคำบนดิน”มะม่วงส่งออกระดับพรีเมียม ที่เนินมะปราง

โดย ณัฐวุฒิ อุปปะ
กลุ่มพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเนินมะปราง

พื้นที่กว่าหกหมื่นไร่ ของเนินมะปรางปลูกมะม่วงคุณภาพดีเพื่อขายในประเทศ ส่งไปตลาดใหญ่ที่จีนและตลาดเกรดพรีเมียมที่สหภาพยุโรปที่มีเกณฑ์การตรวจวัดมาตรฐานความปลอดภัยสูงถึงจะทำกาาส่งออกได้
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ปีละกว่า 3,200ล้านบาท (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร:2557) โดยช่วงเวลาที่ให้ผลผลิตคือเริ่มในช่วงเดือน ม.ค-เม.ย ในทุกปี

โดยมีการปลูกมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์ทั้งมะม่วงกินดิบ เช่น เขียวเสวย ฟ้าลั่น เพชรบ้านลาด เป็นต้นส่วนมะม่วงที่กินสุก(ซึ่งส่วนใหญ่ส่งออก) ได้แก่ “น้ำดอกไม้สีทอง” ซึ่งมีราคาสูงและได้รับความนิยมมากที่สุดจากรสชาติและสีที่งดงานเหลืองอร่ามดั่งทองจากการเอาใจใส่เป็นอย่างดีของผู้ปลูก นอกจากนี้ยังมีพันธุ์ “น้ำดอกไม้เบอร์4” ที่รสชาติหวานอมเปรี้ยวและหอมเป็นที่นิยมของคนในประเทศ

รอบการเก็บเกี่ยวผลผลิตในปี60ผลผลิตค่อนข้างได้ผลสูงต่างจากปี58-59ที่ประสบภาวะภัยแล้งและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปีนี้จึงเป็นดั่งความหวังของเกษตรกรที่จะได้เก็บผลผลิตส่งออกสู่ตลาดส่งถึงผู้บริโภค อันหมายถึงรายได้ที่จะเข้าเพื่อใช้จ่ายในครัวเรือนในรอบการผลิตนี้ และลงทุนในการบำรุงต้นมะม่วงและจัดการส่วนเพื่อเตรียมการผลิตในฤดูกาลต่อไป

วภีพร ธรรมมา หรือ “พี่พร” คนปลูกมะม่วงในพื้นที่กล่าวว่า “วันนี้เก็บมะม่วงดิบขาย มีพอค้ามารับซื้อถึงในพื้นที่เราไม่ต้องออกไปไหน เมื่อวานก็เพิ่งเก็บน้ำดอกไม้สีทองเพื่อส่งไปจีน เก็บทั้งหมดได้ 2.5ตันหลังจากคัดแล้วผ่านเกณฑ์ไป 1.8ตัน ราคาปีนี้ก็ถือว่าพอได้รวมถึงปีนี้มะม่วงติดลูกเยอะดีด้วย”

15873307_10154865130737866_1685827642674021121_n

นอกจากนี้พี่พรยังกล่าวเพิ่มเติมว่า “ในช่วงนี้ต้องอยู่ในสวนตลอดดูแลเป็นพิเศษเนื่องจากมะม่วงแต่ละต้นแต่ละพันธุ์ก็เก็บเกี่ยวได้ไม่พร้อมกัน ส่วนใหญ่จะเก็บในช่วงประมาณ120วัน ก็เลยต้องคอยดูว่าต้นไหนยังอ่อนอยู่และต้นไหนพร้อมเก็บแล้วเพื่อให้ได้มะม่วงที่แก่จะได้นัดคนมาซื้อถูก ราคาก็จะได้ดีไปด้วย” รวมถึงกล่าวอีกว่า “เราอยู่แบบนี้ก็อยู่ได้ตามวิถีของเราส่งลูกเรียนได้สบายขอให้เราขยัน การทำสวนเราก็อยู่ได้แล้ว”

15894442_10154865139677866_6473699456930720840_n

อีกหนึ่งตัวอย่างเล็กๆของการปลูกมะม่วงที่เป็นเสมือนความมั่นคงของชีวิต เศรษฐกิจของครัวเรือนหลายร้อยครัวเรือน ที่ “มะม่วง” คือสิ่งล้ำค่าไม่ต่างจาก “ทองคำ” ที่อยู่บนดินที่สร้างความอยู่ดีกินดีให้กับชาวบ้าน ให้ชุมชน ให้ประเทศได้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อย่างแท้จริง ในยุคที่อะไรๆก็ต้องเป็น 4.0

การก้าวเดินสู่การสร้างยุทธศาสตร์ชาติ(ฉบับชุมชน)
ที่ปกป้องวิถีชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชนและความมั่นคงทางอาหาร บนฐานการรับฟังเสียงของชุมชน

15873398_10154865141557866_8596318818918588983_n

Recommended Articles