แฮ็กเกอร์นิรนาม ป่วน! เว็บไซต์หน่วยงานรัฐ ต้าน!! ร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ

“แต่การเตือนก็มีกำหนดระยะเวลาเหมือนกัน พวกเราเตือนคุณแล้ว!”

ภายหลังที่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติให้ผ่านร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. … (พ.ร.บ.คอมฯ) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ด้วยมติเห็นด้วย 168 เสียง ขณะที่เครือข่ายภาคประชาชนได้รวบรวมรายชื่อเพื่อคัดค้าน พ.ร.บ.ดังกล่าวกว่า 3.6 แสนรายชื่อ แต่กลับไม่ได้รับความสนใจ

ล่าสุด เฟสบุ๊กแฟนเพจ พลเมืองต่อต้าน Single Gateway : Thailand Internet Firewall #opsinglegateway ในนามกลุ่มแฮ็กเกอร์นิรนาม anonymous ได้รายงานผลงานการต่อต้าน พ.ร.บ. คอมฯ ดังกล่าวด้วยการแฮ็กเว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง 

พวกเราไม่ได้ลบข้อมูลใดๆ ของหน่วยงานนี้ พวกเราเพียงแต่แสดงให้เห็นว่า ระบบอ่อนแอเค่ไหน พวกเราเข้าใจดีว่า หากทำอะไรลงไปมากกว่านี้ จะมีคนเดือดร้อนจำนวนมาก ไม่ใช่เจ้าหน้าที่หลักร้อย แต่ครูหลายพันคน ทั่วทุกโรงเรียนที่สังกัด กทม. และอาจรวมส่งผลต่อการเรียน การสอนของนักเรียนนับหมื่นคน นี่การส่งสัญญาน คือการเตือนเท่านั้น!

แต่การเตือนก็มีกำหนดระยะเวลาเหมือนกัน พวกเราเตือนคุณแล้ว!

untitled-1

15591102_589317667944571_7839589385458415015_o

Recommended Articles