ชาวบ้านวังตะเคียน แม่สอด ไม่ยอมจำนน เดินหน้าฟ้องศาลปกครอง ยัน จะยืนหยัดเรียกร้องความเป็นธรรม ต่อสู้กับผลกระทบจากนโยบายรัฐ

เวลาประมาณ 13.00 น. วันนี้ (1 พฤศจิกายน 2559) ที่ศาลปกครองจังหวัดพิษณุโลก กลุ่มชาวบ้าน บ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ผู้เดือดร้อนจากคำสั่งที่ 17/2558 เรื่องการจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามมาตรา 44 ตามรัฐธรรมนูญ (ชั่วคราว) ปี 2557 จำนวน 6 ราย ได้แก่ นายปานทอง พุทธตรัส  นายแก้ว อินทรักษ์  นางพรภินันท์ โชติวิริยะนนท์  นางน้อย เสนทา  นางนภาภรณ์ มูลเจริญพร และ นางบัวตอง เครือคำวัง พร้อมนายสุมิตรชัย หัตถสาร ทหายความเพื่อสิทธิมนุษยชนฯ ได้ยื่นฟ้อง สำนักงานธนารักษ์จังหวัดตาก สังกัดกระทรวงการคลัง และเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ต่อศาลปกครองพิษณุโลก เพื่อให้ศาลพิจารณาว่าการออกโฉนดที่ดินของกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตากชอบด้วยกฏหมายหรือไม่ เพื่อสร้างบรรทัดฐานเกี่ยวกับความรับผิดของรัฐที่ดำเนินนโยบายอันเป็นการละเมิดสิทธิชุมชน สิทธิที่ดิน สิทธิในการกำหนดอนาคตตนเองของชาวบ้าน และสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการกำหนดนโยบายของรัฐที่ไม่เป็นธรรม ให้เป็นบรรทัดฐานการวางนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ด้านนางพรภินันท์ โชติวิริยะนนท์ ชาวบ้าน 1 ใน 6 ราย เผยว่า “เจ้าพนักงานที่ดิน สาขาแม่สอด จังหวัดตาก มีคำสั่งเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 โดยวินิจฉัยว่ากระทรวงการคลัง โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตากมีสิทธิดีกว่าชาวบ้าน หากไม่พอใจให้ชาวบ้านไปยื่นฟ้องต่อไปภายใน 60 วัน ชาวบ้านจึงใช้ช่องทางนี้ในการดำเนินการเรียกร้องความยุติธรรม”

14877683_10154644783402866_1673170651_n

นายสุมิตรชัย หัตถสาร ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น และทนายความ กล่าวว่า “เราโต้แย้งว่ากระบวนการออกโฉนดของกรมธนารักษ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดย 1.กรมธนารักษ์อ้างคำสั่ง คสช.ที่ 17/2558 ในการออกโฉนดที่ดิน แต่คำสั่ง คสช.ดังกล่าวไม่ได้สั่งให้ออกโฉนดในพื้นที่ที่จะนำไปสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ 2.กระบวนการออกโฉนดที่ดินของกรมธนารักษ์ในครั้งนี้มีการลัดขั้นตอน ซึ่งไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ การมาฟ้องร้องต่อศาลปกครองในครั้งนี้ ไม่ได้มีเจตนาในการถ่วงเวลา เพียงแต่อยากให้การออกโฉนดในครั้งนี้เป็นไปตามกระบวนการและถูกต้องตามกฎหมาย”

14877870_10154644783742866_95654700_n

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนที่จะมีการยื่นฟ้องร้องคดีดังกล่าวกลุ่มชาวบ้านผู้เดือดร้อน, สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.) ,เครื่อข่ายสิ่งแวดล้อมภาคประชาชน จ.พิษณุโลก, สหพันธ์รักษ์เมืองตาก, สมัชชาประชาชนสุโขทัย และขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (P-Move) ได้ร่วมกันอ่านแถลงการณ์ “ทำไม ? เราต้องโดนพรากที่ดินทำกิน ถิ่นอาศัย”  “ทำไม ? เราต้องเป็นเหยื่อของเขตเศรษฐกิจพิเศษ”

โดยมีเนื้อความของแถลงการณ์ดังนี้

จากที่รัฐบาลประกาศคำสั่งที่ 17/2558 เรื่องการจัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามมาตรา 44 ตามรัฐธรรมนูญ (ชั่วคราว) ปี 2557 ได้กำหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว หนองคาย ตราด อีกทั้งยังมีการผลักดัน พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้สิทธิพิเศษต่างๆ เอื้อประโยชน์ต่อทุนเอกชน โดยเฉพาะการจะให้สิทธิการเช่าที่ดินถึง 99 ปี ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ทุนต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ที่ดินของแผ่นดินไทย  ในขณะที่ประชาชนในประเทศส่วนใหญ่ไม่มีแม้กระทั่งที่ดินทำกินหรืออยู่อาศัย ซ้ำร้ายนโยบายดังกล่าวยังได้พรากเอาที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัยและสิทธิของชุมชนไปอย่างไม่เป็นธรรม

“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก” เป็นหนึ่งในสิบของพื้นที่ดำเนินการ มีจำนวนพื้นที่ 2,183 ไร่ ซึ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของชาวบ้านวังตะเคียน ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ที่เป็นชุมชน ซึ่งมีประวัติศาสตร์การใช้ที่ดินอยู่อาศัยตั้งแต่ยุคก่อรูปชุมชนในปี พ.ศ.2400 แต่วันนี้ชีวิตพวกเขากำลังถูกภัยจากนโยบายรัฐคุกคาม แม้กว่า 1 ปี 5 เดือน ที่ผ่านมา ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบและ “กลุ่มแม่สอดรักษ์ถิ่น” จะลุกขึ้นมาเรียกร้องความเป็นธรรมจากการสูญเสียที่ดินของตนเอง ท่ามกลางการถูกกดดัน ข่มขู่ อ้างการใช้กฎหมายขั้นเด็ดขาดกับผู้ที่คัดค้านและไม่เคยเหลียวแลแก้ไข  ทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาสังคม วัฒนธรรม วิถีชุมชน และการไร้สิทธิในการมีส่วนร่วมในการตัดสินชะตาชีวิตของคนในชุมชน

กรณี “ชาวบ้านวังตะเคียน” ได้ถูกดำเนินการเร่งออกโฉนดโดยอ้างถึงคำสั่งที่ 17 /2558 ตาม มาตรา 44 เพื่อนำพื้นที่พัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรมและพยายามยื่นคัดค้านกับสำนักงานที่ดินตาก สาขาแม่สอด แต่ก็ไม่เป็นผล  ภาวะความกดดัน ความกลัวต่ออำนาจรัฐทำให้ชาวบ้านจำนวนมากต้องยอมถอนการคัดค้าน วันนี้เหลือเพียงเหลือชาวบ้านเพียง 6 รายที่ไม่ถอนการคัดค้านและตัดสินใจต่อสู้ตามกระบวนการยุติธรรมต่อศาลปกครอง

เราจะยังยืนหยัดเรียกร้องความเป็นธรรม ต่อสู้กับผลกระทบจากนโยบายรัฐที่ไม่เห็นความสำคัญกับชีวิตของชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้รัฐบาลและสังคมไทยได้เห็นว่าพวกเราคือหนึ่งในผู้เดือดร้อน เราคือผู้ที่กำลังถูกพราก ที่ดินทำกิน ถิ่นอาศัย เราเป็นเหยื่อของเขตเศรษฐกิจพิเศษและประวัติศาสตร์สังคมไทยจะต้องจารึกเรื่องราวของพวกเราให้แก่สังคมและลูกหลานในอนาคตได้รับรู้

20160111181326

Recommended Articles